Нормативные документы

С 20 ноября 2009 вступило в силу Постановление НБУ № 538 от 09.09.2009 "Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины", ужесточающее правила проведения операций покупки-продажи наличной валюты украинскими банками.

Постановление НБУ № 538 от 09.09.2009
Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины

Правління НБУ постановою від 09.09.2009 № 538 затвердило зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, якими встановило, що:

Прежде всего, данным постановлением ограничивается количесто валюты, которое банк может продать одному физическому лицу в один операционный день (не более 80 тыс.грн. в эквиваленте). При покупке валюты на сумму более 15 тыс.грн. банк обязан потребовать у физлица паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а при покупке валюты более, чем на 50 тыс.грн. — в обязательном порядке зафиксировать паспортные данные.

1. Валютно-обмінні операції з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками на на суму, що перевищує 15000 грн., здійснюються лише через каси банку, фінансової установи, в операційному залі об'єкта поштового зв'язку після пред'явлення документа, що засвідчує особу, яка здійснює операцію з готівкою, із зазначенням у довідках та квитанціях прізвища, імені, по батькові (за наявності) особи, а на суму, що перевищує 50000 грн., крім того, зазначаються серія та номер паспорта (іншого документа, що засвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).

Копія паспорта залишається в документах дня банку (фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку) під час здійснення лише операцій на суму, що перевищує 50000 гривень.

2. Забороняється здійснювати операції з продажу іноземної валюти через касу банку (фінустанови, національного оператора поштового зв'язку) одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що перевищує в еквіваленті 80000 грн.

Кроме того, в течение рабочего дня банкам запрещается менять установленный с утра обменный курс. При этом ответственность возлагается на Председателя правления банка, который устанавливает единый курс для всех отделений и "обменников" банка. Нацбанк может также устанавливать банку предельные размеры маржи по операциям на наличном валютном рынке.

3. Голова правління банку (фінансової установи) до початку робочого дня встановлює єдиний курс купівлі та продажу іноземних валют за гривні згідно з наказом (розпорядженням) та не має права змінювати такий курс протягом операційного (робочого) дня. Інші керівники не мають права встановлювати курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні.

Нацбанк в свою чергу має право встановлювати граничні розміри маржі за операціями на готівковому валютному ринку.

Ну и, наконец, банкам запрещается взимать комиссию за валютообменные операции.

4. Комісійна винагорода за здійснення операцій з купівлі-продажу дорожніх чеків, конвертації готівкової іноземної валюти, прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків стягується виключно в гривнях. Забороняється стягнення комісійної винагороди за здійснення операцій з купівлі-продажу іноземних валют за гривні.

Постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції 9 листопада 2009 р. за № 1045/17061 і набирає чинності з 20 листопада 2009 р.

NB: С полным текстом данного документа, а также с другими нормативными документами законодательной базы Украины можно ознакомиться в системах ЛИГА:ЗАКОН.