Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.12.2023

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2001 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2001
усього
A. Рахунок поточних операцій220
526
418
160
1324
Баланс товарів та послуг150
284
192
-91
535
Баланс товарів-160
79
-211
-375
-667
Експорт товарів3430
3915
3761
4016
15122
Імпорт товарів3590
3836
3972
4391
15789
Баланс послуг310
205
403
284
1202
Експорт послуг1205
1145
1206
1239
4795
Імпорт послуг895
940
803
955
3593
Баланс первинних доходів-169
-135
-164
-199
-667
Надходження48
41
40
38
167
Виплати217
176
204
237
834
Оплата праці (баланс)12
14
15
15
56
Надходження12
14
15
15
56
Виплати0
0
0
0
0
Доходи від інвестицій (баланс)-181
-149
-179
-214
-723
Надходження36
27
25
23
111
Виплати217
176
204
237
834
Баланс вторинних доходів239
377
390
450
1456
Надходження253
390
401
472
1516
Виплати14
13
11
22
60
B. Рахунок операцій з капіталом4
0
5
2
11
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)224
526
423
162
1335
C. Фінансовий рахунок73
23
-106
-340
-350
Прямі інвестиції (сальдо)-197
-326
-96
-150
-769
Прямі інвестиції: активи0
17
3
3
23
Прямі інвестиції: пасиви197
343
99
153
792
Портфельні інвестиції (сальдо)45
-71
65
6
45
Портфельні інвестиції: активи-5
0
3
1
-1
Портфельні інвестиції: пасиви-50
71
-62
-5
-46
Акціонерний капітал15
71
4
-3
87
Боргові цінні папери-65
0
-66
-2
-133
Cектор державного управління-65
0
-66
-2
-133
Банки0
0
0
0
0
Інші сектори0
0
0
0
0
Інші інвестиції (сальдо)35
543
-55
-241
282
Інші інвестиції: активи578
746
243
338
1905
Центральний банк20
-16
-14
9
-1
Банки-84
-41
7
-19
-137
Інші сектори617
828
250
348
2043
Інші інвестиції: пасиви543
203
298
579
1623
Центральний банк0
0
0
0
0
Cектор державного управління37
-38
144
22
165
Банки-31
145
-62
110
162
Інші сектори537
96
216
447
1296
Довго­строкові кредити11
22
244
173
450
Коротко­строкові кредити-16
10
46
42
82
Торгові кредити542
64
-74
232
764
Помилки та упущення-190
123
20
-45
-92
D. Зведений баланс (=A+B-C)151
503
529
502
1685
E. Резерви та пов'язані статті151
503
529
502
1685
Резервні активи37
345
813
411
1606
Кредити МВФ-114
-158
284
-91
-79
  • наведено лише чільні статті балансу

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами