Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.03.2020

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2019 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2019
усього
A. Рахунок поточних операцій-150
-472
-2415
1715
-1322
Баланс товарів та послуг-1835
-2870
-4130
-3548
-12383
Баланс товарів-2277
-3254
-4470
-4331
-14332
Експорт товарів11272
11202
11642
11997
46113
Імпорт товарів13549
14456
16112
16328
60445
Баланс послуг442
384
340
783
1949
Експорт послуг3812
4298
4642
4556
17308
Імпорт послуг3370
3914
4302
3773
15359
Баланс первинних доходів874
1591
872
1416
4753
Надходження3004
3224
3548
3629
13405
Виплати2130
1633
2676
2213
8652
Оплата праці (баланс)2882
3106
3378
3511
12877
Надходження2886
3110
3384
3517
12897
Виплати4
4
6
6
20
Доходи від інвестицій (баланс)-2008
-1515
-2506
-2095
-8124
Надходження118
114
164
112
508
Виплати2126
1629
2670
2207
8632
Баланс вторинних доходів811
807
843
3847
6308
Надходження1104
1148
1212
4261
7725
Виплати293
341
369
414
1417
B. Рахунок операцій з капіталом-11
7
39
3
38
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-161
-465
-2376
1718
-1284
C. Фінансовий рахунок-490
-880
-3830
-2064
-7264
Прямі інвестиції (сальдо)-507
-579
-637
-699
-2422
Прямі інвестиції: активи-55
120
10
546
621
Прямі інвестиції: пасиви452
699
647
1245
3043
Портфельні інвестиції (сальдо)-188
-1151
-2394
-1401
-5134
Портфельні інвестиції: активи22
33
374
-18
411
Портфельні інвестиції: пасиви210
1184
2768
1383
5545
Акціонерний капітал-1
26
9
15
49
Боргові цінні папери211
1158
2759
1368
5496
Cектор державного управління870
1532
991
801
4194
Банки-420
-383
-35
43
-795
Інші сектори-239
9
1803
524
2097
Інші інвестиції (сальдо)614
493
-175
606
1538
Інші інвестиції: активи1126
1542
918
2392
5978
Центральний банк0
-4
1
996
993
Банки157
1377
666
568
2768
Інші сектори969
169
251
828
2217
Інші інвестиції: пасиви512
1049
1093
1786
4440
Центральний банк0
0
0
0
0
Cектор державного управління602
35
-83
483
1037
Банки-337
280
-109
-158
-324
Інші сектори247
734
1285
1461
3727
Довго­строкові кредити-268
319
179
207
437
Коротко­строкові кредити112
63
148
545
868
Торгові кредити403
352
958
709
2422
Помилки та упущення409
-357
624
570
1246
D. Зведений баланс (=A+B-C)329
415
1454
3782
5980
E. Резерви та пов'язані статті329
415
1454
3782
5980
Резервні активи-190
-99
893
3782
4386
Кредити МВФ-519
-514
-561
0
-1594
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)
Платіжний баланс за роками

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(