Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.03.2022

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2021 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2021
усього
A. Рахунок поточних операцій-493
298
-1272
-1172
-2639
Баланс товарів та послуг-797
579
-544
-1511
-2273
Баланс товарів-1783
-316
-1373
-3090
-6562
Експорт товарів12482
14960
17138
18550
63130
Імпорт товарів14265
15276
18511
21640
69692
Баланс послуг986
895
829
1579
4289
Експорт послуг3871
4260
4858
5642
18631
Імпорт послуг2885
3365
4029
4063
14342
Баланс первинних доходів-788
-1369
-1971
-889
-5017
Надходження3440
3546
3382
3680
14048
Виплати4228
4915
5353
4569
19065
Оплата праці (баланс)3336
3432
3270
3582
13620
Надходження3341
3438
3276
3588
13643
Виплати5
6
6
6
23
Доходи від інвестицій (баланс)-4124
-4801
-5241
-4471
-18637
Надходження99
108
106
92
405
Виплати4223
4909
5347
4563
19042
Баланс вторинних доходів1092
1088
1243
1228
4651
Надходження1585
1613
1788
1879
6865
Виплати493
525
545
651
2214
B. Рахунок операцій з капіталом6
7
-2
4
15
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-487
305
-1274
-1168
-2624
C. Фінансовий рахунок474
-963
359
-2981
-3111
Прямі інвестиції (сальдо)-1517
-1193
-2524
-1513
-6747
Прямі інвестиції: активи207
360
146
-277
436
Прямі інвестиції: пасиви1724
1553
2670
1236
7183
Портфельні інвестиції (сальдо)-340
-2138
1854
-400
-1024
Портфельні інвестиції: активи-110
-73
31
82
-70
Портфельні інвестиції: пасиви230
2065
-1823
482
954
Акціонерний капітал9
-11
-53
-18
-73
Боргові цінні папери221
2076
-1770
500
1027
Cектор державного управління688
1422
-1917
-292
-99
Банки-414
-34
-96
-32
-576
Інші сектори-53
688
243
824
1702
Інші інвестиції (сальдо)2507
2912
1808
-1146
6081
Інші інвестиції: активи2223
2832
1772
912
7739
Центральний банк5
-3
15
17
34
Банки564
1107
303
-1071
903
Інші сектори1654
1728
1454
1966
6802
Інші інвестиції: пасиви-284
-80
-36
2058
1658
Центральний банк0
0
0
0
0
Cектор державного управління-454
417
12
1571
1546
Банки65
52
220
35
372
Інші сектори105
-549
-268
452
-260
Довго­строкові кредити-216
-19
-173
630
222
Коротко­строкові кредити5
49
58
18
130
Торгові кредити316
-579
-153
-196
-612
Помилки та упущення176
544
779
92
1591
D. Зведений баланс (=A+B-C)-961
1268
-1633
1813
487
E. Резерви та пов'язані статті-961
1268
-1633
1813
487
Резервні активи-1610
1268
449
2425
2532
Кредити МВФ-649
0
-648
612
-685
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками