Платіжний баланс України

останнє оновлення: 28.04.2019

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2019 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2019
усього
A. Рахунок поточних операцій-422-422
Баланс товарів та послуг-2013-2013
Баланс товарів-2103-2103
Експорт товарів1126111261
Імпорт товарів1336413364
Баланс послуг9090
Експорт послуг36443644
Імпорт послуг35543554
Баланс первинних доходів841841
Надходження30743074
Виплати22332233
Оплата праці (баланс)29542954
Надходження29572957
Виплати33
Доходи від інвестицій (баланс)-2113-2113
Надходження117117
Виплати22302230
Баланс вторинних доходів750750
Надходження10421042
Виплати292292
B. Рахунок операцій з капіталом-11-11
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-433-433
C. Фінансовий рахунок-769-769
Прямі інвестиції (сальдо)-798-798
Прямі інвестиції: активи22
Прямі інвестиції: пасиви800800
Портфельні інвестиції (сальдо)-206-206
Портфельні інвестиції: активи2222
Портфельні інвестиції: пасиви228228
Акціонерний капітал-1-1
Боргові цінні папери229229
Cектор державного управління870870
Банки-420-420
Інші сектори-221-221
Інші інвестиції (сальдо)638638
Інші інвестиції: активи12011201
Центральний банк-7-7
Банки156156
Інші сектори10521052
Інші інвестиції: пасиви563563
Центральний банк00
Cектор державного управління478478
Банки-343-343
Інші сектори428428
Довго­строкові кредити-57-57
Коротко­строкові кредити117117
Торгові кредити368368
Помилки та упущення403403
D. Зведений баланс (=A+B-C)336336
E. Резерви та пов'язані статті336336
Резервні активи-183-183
Кредити МВФ-519-519
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)
Платіжний баланс за роками

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(