Платіжний баланс України

останнє оновлення: 18.06.2021

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2021 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2021
усього
A. Рахунок поточних операцій-1045-1045
Баланс товарів та послуг-805-805
Баланс товарів-1862-1862
Експорт товарів1249412494
Імпорт товарів1435614356
Баланс послуг10571057
Експорт послуг38033803
Імпорт послуг27462746
Баланс первинних доходів-1220-1220
Надходження30063006
Виплати42264226
Оплата праці (баланс)29022902
Надходження29072907
Виплати55
Доходи від інвестицій (баланс)-4122-4122
Надходження9999
Виплати42214221
Баланс вторинних доходів980980
Надходження14381438
Виплати458458
B. Рахунок операцій з капіталом66
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-1039-1039
C. Фінансовий рахунок-78-78
Прямі інвестиції (сальдо)-1460-1460
Прямі інвестиції: активи205205
Прямі інвестиції: пасиви16651665
Портфельні інвестиції (сальдо)-347-347
Портфельні інвестиції: активи-110-110
Портфельні інвестиції: пасиви237237
Акціонерний капітал99
Боргові цінні папери228228
Cектор державного управління695695
Банки-414-414
Інші сектори-53-53
Інші інвестиції (сальдо)19371937
Інші інвестиції: активи17441744
Центральний банк55
Банки564564
Інші сектори11751175
Інші інвестиції: пасиви-193-193
Центральний банк00
Cектор державного управління-456-456
Банки6464
Інші сектори199199
Довго­строкові кредити-141-141
Коротко­строкові кредити-11-11
Торгові кредити351351
Помилки та упущення208208
D. Зведений баланс (=A+B-C)-961-961
E. Резерви та пов'язані статті-961-961
Резервні активи-1610-1610
Кредити МВФ-649-649
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками