Платіжний баланс України

останнє оновлення: 18.09.2020

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2020 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2020
усього
A. Рахунок поточних операцій2270
1689


3959
Баланс товарів та послуг-861
942


81
Баланс товарів-1697
-625


-2322
Експорт товарів11271
9850


21121
Імпорт товарів12968
10475


23443
Баланс послуг836
1567


2403
Експорт послуг4007
3355


7362
Імпорт послуг3171
1788


4959
Баланс первинних доходів2299
-77


2222
Надходження3129
2407


5536
Виплати830
2484


3314
Оплата праці (баланс)2982
2300


5282
Надходження2987
2305


5292
Виплати5
5


10
Доходи від інвестицій (баланс)-683
-2377


-3060
Надходження142
102


244
Виплати825
2479


3304
Баланс вторинних доходів832
824


1656
Надходження1192
1131


2323
Виплати360
307


667
B. Рахунок операцій з капіталом5
3


8
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)2275
1692


3967
C. Фінансовий рахунок2414
351


2765
Прямі інвестиції (сальдо)1558
-1254


304
Прямі інвестиції: активи111
21


132
Прямі інвестиції: пасиви-1447
1275


-172
Портфельні інвестиції (сальдо)-1765
1903


138
Портфельні інвестиції: активи-114
73


-41
Портфельні інвестиції: пасиви1651
-1830


-179
Акціонерний капітал24
17


41
Боргові цінні папери1627
-1847


-220
Cектор державного управління1564
-1791


-227
Банки-398
-62


-460
Інші сектори461
6


467
Інші інвестиції (сальдо)3156
-7


3149
Інші інвестиції: активи2336
1136


3472
Центральний банк5
-9


-4
Банки1308
-312


996
Інші сектори1023
1457


2480
Інші інвестиції: пасиви-820
1143


323
Центральний банк0
0


0
Cектор державного управління-246
594


348
Банки-211
187


-24
Інші сектори-363
362


-1
Довго­строкові кредити-174
243


69
Коротко­строкові кредити-518
-79


-597
Торгові кредити329
198


527
Помилки та упущення535
291


826
D. Зведений баланс (=A+B-C)-139
1341


1202
E. Резерви та пов'язані статті-139
1341


1202
Резервні активи-684
3417


2733
Кредити МВФ-545
2076


1531
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками