Платіжний баланс України

останнє оновлення: 18.09.2021

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2021 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2021
усього
A. Рахунок поточних операцій-874
221


-653
Баланс товарів та послуг-925
546


-379
Баланс товарів-1898
-297


-2195
Експорт товарів12484
14972


27456
Імпорт товарів14382
15269


29651
Баланс послуг973
843


1816
Експорт послуг3803
4230


8033
Імпорт послуг2830
3387


6217
Баланс первинних доходів-995
-1379


-2374
Надходження3221
3503


6724
Виплати4216
4882


9098
Оплата праці (баланс)3117
3389


6506
Надходження3122
3395


6517
Виплати5
6


11
Доходи від інвестицій (баланс)-4112
-4768


-8880
Надходження99
108


207
Виплати4211
4876


9087
Баланс вторинних доходів1046
1054


2100
Надходження1540
1555


3095
Виплати494
501


995
B. Рахунок операцій з капіталом6
7


13
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-868
228


-640
C. Фінансовий рахунок93
-1040


-947
Прямі інвестиції (сальдо)-1458
-1337


-2795
Прямі інвестиції: активи207
360


567
Прямі інвестиції: пасиви1665
1697


3362
Портфельні інвестиції (сальдо)-347
-2171


-2518
Портфельні інвестиції: активи-110
-73


-183
Портфельні інвестиції: пасиви237
2098


2335
Акціонерний капітал9
-11


-2
Боргові цінні папери228
2109


2337
Cектор державного управління695
1455


2150
Банки-414
-34


-448
Інші сектори-53
688


635
Інші інвестиції (сальдо)2148
2901


5049
Інші інвестиції: активи2018
2631


4649
Центральний банк5
-3


2
Банки564
1107


1671
Інші сектори1449
1527


2976
Інші інвестиції: пасиви-130
-270


-400
Центральний банк0
0


0
Cектор державного управління-454
415


-39
Банки65
52


117
Інші сектори259
-737


-478
Довго­строкові кредити-141
-178


-319
Коротко­строкові кредити-11
64


53
Торгові кредити411
-623


-212
Помилки та упущення250
433


683
D. Зведений баланс (=A+B-C)-961
1268


307
E. Резерви та пов'язані статті-961
1268


307
Резервні активи-1610
1268


-342
Кредити МВФ-649
0


-649
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками