Платіжний баланс України

останнє оновлення: 27.09.2023

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2023 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2023
усього
A. Рахунок поточних операцій-1783
-196


-1979
Баланс товарів та послуг-9497
-7764


-17261
Баланс товарів-5955
-6019


-11974
Експорт товарів9800
8661


18461
Імпорт товарів15755
14680


30435
Баланс послуг-3542
-1745


-5287
Експорт послуг4036
4052


8088
Імпорт послуг7578
5797


13375
Баланс первинних доходів1426
1303


2729
Надходження3332
3208


6540
Виплати1906
1905


3811
Оплата праці (баланс)3166
2959


6125
Надходження3171
2963


6134
Виплати5
4


9
Доходи від інвестицій (баланс)-1740
-1656


-3396
Надходження161
245


406
Виплати1901
1901


3802
Баланс вторинних доходів6288
6265


12553
Надходження6584
6555


13139
Виплати296
290


586
B. Рахунок операцій з капіталом50
39


89
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-1733
-157


-1890
C. Фінансовий рахунок-5623
-4056


-9679
Прямі інвестиції (сальдо)-1145
-1304


-2449
Прямі інвестиції: активи169
-23


146
Прямі інвестиції: пасиви1314
1281


2595
Портфельні інвестиції (сальдо)546
577


1123
Портфельні інвестиції: активи388
552


940
Портфельні інвестиції: пасиви-158
-25


-183
Акціонерний капітал0
0


0
Боргові цінні папери-158
-25


-183
Cектор державного управління44
-69


-25
Банки-96
0


-96
Інші сектори-106
44


-62
Інші інвестиції (сальдо)-4442
-2719


-7161
Інші інвестиції: активи4533
2576


7109
Центральний банк26
-95


-69
Банки1365
-180


1185
Інші сектори3142
2851


5993
Інші інвестиції: пасиви8975
5295


14270
Центральний банк0
-1


-1
Cектор державного управління7066
5167


12233
Банки-65
-79


-144
Інші сектори1974
208


2182
Довго­строкові кредити18
207


225
Коротко­строкові кредити3
39


42
Торгові кредити1953
-38


1915
Помилки та упущення582
610


1192
D. Зведений баланс (=A+B-C)3890
3899


7789
E. Резерви та пов'язані статті3890
3899


7789
Резервні активи3117
7242


10359
Кредити МВФ-773
3343


2570
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками