Платіжний баланс України

останнє оновлення: 18.12.2020

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2020 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2020
усього
A. Рахунок поточних операцій2157
2154
716

5027
Баланс товарів та послуг-980
812
-1025

-1193
Баланс товарів-1682
-561
-2039

-4282
Експорт товарів11271
9845
11000

32116
Імпорт товарів12953
10406
13039

36398
Баланс послуг702
1373
1014

3089
Експорт послуг4010
3370
3858

11238
Імпорт послуг3308
1997
2844

8149
Баланс первинних доходів2305
506
868

3679
Надходження3129
2985
3256

9370
Виплати824
2479
2388

5691
Оплата праці (баланс)2982
2878
3152

9012
Надходження2987
2883
3157

9027
Виплати5
5
5

15
Доходи від інвестицій (баланс)-677
-2372
-2284

-5333
Надходження142
102
99

343
Виплати819
2474
2383

5676
Баланс вторинних доходів832
836
873

2541
Надходження1192
1176
1322

3690
Виплати360
340
449

1149
B. Рахунок операцій з капіталом5
3
6

14
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)2162
2157
722

5041
C. Фінансовий рахунок2301
816
2414

5531
Прямі інвестиції (сальдо)1558
-1254
95

399
Прямі інвестиції: активи111
21
175

307
Прямі інвестиції: пасиви-1447
1275
80

-92
Портфельні інвестиції (сальдо)-1765
1906
898

1039
Портфельні інвестиції: активи-114
73
30

-11
Портфельні інвестиції: пасиви1651
-1833
-868

-1050
Акціонерний капітал24
17
123

164
Боргові цінні папери1627
-1850
-991

-1214
Cектор державного управління1564
-1791
-838

-1065
Банки-398
-62
-76

-536
Інші сектори461
3
-77

387
Інші інвестиції (сальдо)2840
365
1331

4536
Інші інвестиції: активи2232
1633
1865

5730
Центральний банк5
-9
-8

-12
Банки1308
-312
835

1831
Інші сектори919
1954
1038

3911
Інші інвестиції: пасиви-608
1268
534

1194
Центральний банк0
0
0

0
Cектор державного управління-246
594
-396

-48
Банки-211
187
-101

-125
Інші сектори-151
487
1031

1367
Довго­строкові кредити-174
245
100

171
Коротко­строкові кредити-518
-79
147

-450
Торгові кредити541
321
784

1646
Помилки та упущення332
201
239

772
D. Зведений баланс (=A+B-C)-139
1341
-1692

-490
E. Резерви та пов'язані статті-139
1341
-1692

-490
Резервні активи-684
3417
-2248

485
Кредити МВФ-545
2076
-556

975
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками