Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.06.2024

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2024 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2024
усього
A. Рахунок поточних операцій-3234-3234
Баланс товарів та послуг-6963-6963
Баланс товарів-5604-5604
Експорт товарів1000410004
Імпорт товарів1560815608
Баланс послуг-1359-1359
Експорт послуг42274227
Імпорт послуг55865586
Баланс первинних доходів371371
Надходження27492749
Виплати23782378
Оплата праці (баланс)24312431
Надходження24342434
Виплати33
Доходи від інвестицій (баланс)-2104-2104
Надходження271271
Виплати23752375
Баланс вторинних доходів33583358
Надходження36303630
Виплати272272
B. Рахунок операцій з капіталом5858
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-3176-3176
C. Фінансовий рахунок-6352-6352
Прямі інвестиції (сальдо)-1925-1925
Прямі інвестиції: активи127127
Прямі інвестиції: пасиви20522052
Портфельні інвестиції (сальдо)-46-46
Портфельні інвестиції: активи-188-188
Портфельні інвестиції: пасиви-142-142
Акціонерний капітал11
Боргові цінні папери-143-143
Cектор державного управління11
Банки-53-53
Інші сектори-91-91
Інші інвестиції (сальдо)-4321-4321
Інші інвестиції: активи43614361
Центральний банк-21-21
Банки833833
Інші сектори35493549
Інші інвестиції: пасиви86828682
Центральний банк11
Cектор державного управління82578257
Банки-17-17
Інші сектори441441
Довго­строкові кредити-55-55
Коротко­строкові кредити-1-1
Торгові кредити497497
Помилки та упущення6060
D. Зведений баланс (=A+B-C)31763176
E. Резерви та пов'язані статті31763176
Резервні активи32023202
Кредити МВФ2626
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами