Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.03.2021

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2020 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2020
усього
A. Рахунок поточних операцій2196
2045
506
1477
6224
Баланс товарів та послуг-944
880
-1103
-623
-1790
Баланс товарів-1626
-564
-2166
-2248
-6604
Експорт товарів11271
9845
10999
13049
45164
Імпорт товарів12897
10409
13165
15297
51768
Баланс послуг682
1444
1063
1625
4814
Експорт послуг4010
3370
3857
4272
15509
Імпорт послуг3328
1926
2794
2647
10695
Баланс первинних доходів2298
300
675
979
4252
Надходження3130
2785
3072
3061
12048
Виплати832
2485
2397
2082
7796
Оплата праці (баланс)2983
2678
2967
2959
11587
Надходження2988
2683
2972
2965
11608
Виплати5
5
5
6
21
Доходи від інвестицій (баланс)-685
-2378
-2292
-1980
-7335
Надходження142
102
100
96
440
Виплати827
2480
2392
2076
7775
Баланс вторинних доходів842
865
934
1121
3762
Надходження1199
1203
1366
1551
5319
Виплати357
338
432
430
1557
B. Рахунок операцій з капіталом5
3
4
-15
-3
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)2201
2048
510
1462
6221
C. Фінансовий рахунок2340
707
2202
-1018
4231
Прямі інвестиції (сальдо)1560
-1252
97
545
950
Прямі інвестиції: активи113
23
177
49
362
Прямі інвестиції: пасиви-1447
1275
80
-496
-588
Портфельні інвестиції (сальдо)-1765
1906
898
-210
829
Портфельні інвестиції: активи-114
73
30
163
152
Портфельні інвестиції: пасиви1651
-1833
-868
373
-677
Акціонерний капітал24
17
123
9
173
Боргові цінні папери1627
-1850
-991
364
-850
Cектор державного управління1564
-1791
-838
754
-311
Банки-398
-62
-76
-381
-917
Інші сектори461
3
-77
-9
378
Інші інвестиції (сальдо)2924
288
1180
-1353
3039
Інші інвестиції: активи2317
1477
1685
856
6335
Центральний банк5
-9
-8
-3
-15
Банки1308
-312
835
-1012
819
Інші сектори1004
1798
858
1871
5531
Інші інвестиції: пасиви-607
1189
505
2209
3296
Центральний банк0
0
0
0
0
Cектор державного управління-246
594
-396
1557
1509
Банки-211
187
-101
-39
-164
Інші сектори-150
408
1002
691
1951
Довго­строкові кредити-174
245
100
-7
164
Коротко­строкові кредити-518
-79
147
58
-392
Торгові кредити542
242
755
640
2179
Помилки та упущення379
235
302
0
916
D. Зведений баланс (=A+B-C)-139
1341
-1692
2480
1990
E. Резерви та пов'язані статті-139
1341
-1692
2480
1990
Резервні активи-684
3417
-2248
2480
2965
Кредити МВФ-545
2076
-556
0
975
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками