Платіжний баланс України

останнє оновлення: 01.08.2019

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2019 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2019
усього
A. Рахунок поточних операцій-25
-196


-221
Баланс товарів та послуг-1818
-2540


-4358
Баланс товарів-2222
-3034


-5256
Експорт товарів11272
11189


22461
Імпорт товарів13494
14223


27717
Баланс послуг404
494


898
Експорт послуг3812
4288


8100
Імпорт послуг3408
3794


7202
Баланс первинних доходів998
1541


2539
Надходження3122
3168


6290
Виплати2124
1627


3751
Оплата праці (баланс)3000
3051


6051
Надходження3004
3054


6058
Виплати4
3


7
Доходи від інвестицій (баланс)-2002
-1510


-3512
Надходження118
114


232
Виплати2120
1624


3744
Баланс вторинних доходів795
803


1598
Надходження1086
1134


2220
Виплати291
331


622
B. Рахунок операцій з капіталом-11
8


-3
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-36
-188


-224
C. Фінансовий рахунок-365
-603


-968
Прямі інвестиції (сальдо)-484
-488


-972
Прямі інвестиції: активи-49
4


-45
Прямі інвестиції: пасиви435
492


927
Портфельні інвестиції (сальдо)-188
-1130


-1318
Портфельні інвестиції: активи22
33


55
Портфельні інвестиції: пасиви210
1163


1373
Акціонерний капітал-1
8


7
Боргові цінні папери211
1155


1366
Cектор державного управління870
1532


2402
Банки-420
-383


-803
Інші сектори-239
6


-233
Інші інвестиції (сальдо)232
839


1071
Інші інвестиції: активи1004
2201


3205
Центральний банк0
-4


-4
Банки157
1378


1535
Інші сектори847
827


1674
Інші інвестиції: пасиви772
1362


2134
Центральний банк0
0


0
Cектор державного управління602
-41


561
Банки-337
281


-56
Інші сектори507
1122


1629
Довго­строкові кредити-268
316


48
Коротко­строкові кредити112
64


176
Торгові кредити663
742


1405
Помилки та упущення-75
-176


-251
D. Зведений баланс (=A+B-C)329
415


744
E. Резерви та пов'язані статті329
415


744
Резервні активи-190
-99


-289
Кредити МВФ-519
-514


-1033
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)
Платіжний баланс за роками

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(