Платіжний баланс України

останнє оновлення: 01.08.2019

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2019 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2019
усього
A. Рахунок поточних операцій-153
-514


-667
Баланс товарів та послуг-1832
-2803


-4635
Баланс товарів-2274
-3234


-5508
Експорт товарів11270
11200


22470
Імпорт товарів13544
14434


27978
Баланс послуг442
431


873
Експорт послуг3812
4312


8124
Імпорт послуг3370
3881


7251
Баланс первинних доходів874
1489


2363
Надходження3004
3125


6129
Виплати2130
1636


3766
Оплата праці (баланс)2882
3007


5889
Надходження2886
3011


5897
Виплати4
4


8
Доходи від інвестицій (баланс)-2008
-1518


-3526
Надходження118
114


232
Виплати2126
1632


3758
Баланс вторинних доходів805
800


1605
Надходження1098
1135


2233
Виплати293
335


628
B. Рахунок операцій з капіталом-11
7


-4
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-164
-507


-671
C. Фінансовий рахунок-493
-922


-1415
Прямі інвестиції (сальдо)-496
-579


-1075
Прямі інвестиції: активи-55
120


65
Прямі інвестиції: пасиви441
699


1140
Портфельні інвестиції (сальдо)-188
-1133


-1321
Портфельні інвестиції: активи22
33


55
Портфельні інвестиції: пасиви210
1166


1376
Акціонерний капітал-1
8


7
Боргові цінні папери211
1158


1369
Cектор державного управління870
1532


2402
Банки-420
-383


-803
Інші сектори-239
9


-230
Інші інвестиції (сальдо)694
708


1402
Інші інвестиції: активи1155
1774


2929
Центральний банк0
-4


-4
Банки157
1377


1534
Інші сектори998
401


1399
Інші інвестиції: пасиви461
1066


1527
Центральний банк0
0


0
Cектор державного управління602
35


637
Банки-337
280


-57
Інші сектори196
751


947
Довго­строкові кредити-268
319


51
Коротко­строкові кредити112
63


175
Торгові кредити352
369


721
Помилки та упущення503
-82


421
D. Зведений баланс (=A+B-C)329
415


744
E. Резерви та пов'язані статті329
415


744
Резервні активи-190
-99


-289
Кредити МВФ-519
-514


-1033
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)
Платіжний баланс за роками

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(