Прибутковий податок (ПДФО) 2024

Податок на доходи фізичних осіб

З 2011 року ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) визначаються в IV-му розділі Податкового кодексу України (ПКУ). Зазначимо, що для переважної більшості співгромадян та в переважній більшості випадків ставка ПДФО (або, як його ще називають, прибуткового податку), з 2016 року становить 18%.

Редакція Податкового кодексу 2011 року не залишилась істиною в останній інстанції, він періодично змінюється (і навіть частіше, ніж бажалося б). Останні зміни набули чинності з 29 травня 2020.

Зміні, що були внесени в травні 2020 стосувалися продажу рухомого та нерухомого майна. За продаж протягом року третього (та наступних) автомобіля доведеться сплатити не 5%, а 18%. При продажу об'єкта незавершеного будівництва — звільнення від сплати 5%. Крім того, виключено розділ "Пенсії".

Ставки ПДФО в Україні
(з 29.05.2020)
Вид доходуСтавка податкуПосилання на ПКУ (IV розділ)
Доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами18%п.167.1
Стипендія, яка виплачується учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад’юнкту (в сумі перевищення над сумою місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 грн.)18%п.165.1.26
Доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності18%п.177.1
Доходи громадян, отримані від провадження незалежної професійної діяльності18%п.178.2
Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт, та не повернутих у встановлений строк18%п.170.9
Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду18%п.170.1
Інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах (крім доходу від операцій, зазначених у пп. 165.1.2, 165.1.40 та 165.1.52 ПКУ)18%п.170.2
60 % суми одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи закінчення строку дії такого договору18%п.170.8.2
Викупна сума у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя 18%п.170.8.2
Сума коштів, з якої не було утримано податок, та яка виплачується вкладнику з його пенсійного вкладу або рахунка учасника фонду банківського управління у зв'язку з достроковим розірванням договору пенсійного вкладу, договору довірчого управління, договору недержавного пенсійного забезпеченн18%п.170.8.2
Кошти, що надаються роботодавцем як допомога на поховання (в сумі перевищення над сумою подвійного розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 грн.)18%п.165.1.22
Частина благодійної допомоги, що підлягає оподаткуванню з урахуванням норм п.170.7 ПКУ18%п.170.7
Дохід за зданий брухт дорогоцінних металів (крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий НБУ)18%п.164.2.18
Вартість путівок (на території України) на відпочинок, оздоровлення та лікування, у т.ч. на реабілітацію інвалідів, платника податку та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем – платником податку на прибуток – безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на рік, (за умови, що вартість путівки або знижки не перевищує 5 розмірів мінімальної зарплати)не оподатковуєтьсяп.165.1.35
Виграші, призи, дарунки
Виграш чи приз (крім виграшів, призів у лотерею) на користь резидентів або нерезидентів 18%п.167.1
Виграш, приз у лотерею18%п.167.1
Інші виграші та призи18%п.167.1
Дарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25% однієї мінімальної зарплати, за винятком грошових виплат у будь-якій суміне оподатковуєтьсяп.165.1.39
Грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам – чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у пп. "б" п.165.1.1 ПКУ)18%п.167.1
Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами для оподаткування спадщини (див. розділ "Спадщина")0%
5%
18%
п.174.6
Проценти
Проценти на поточний або депозитний банківський рахунок18%п.167.5.1
Процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом18%п.167.5.1
Проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках18%п.167.5.1
Плата (відсоток), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки 18%п.167.5.1
Дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування18%п.167.5.1
Дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами)18%п.167.5.1
Дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманого власником облігацій від їх емітента18%п.167.5.1
Дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю18%п.167.5.1
Проценти та дисконтні доходи, нараховані на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів (окрім тих, що зазначені у п.170.4.1 ПКУ)18%п.170.4.3
Дивіденди, роялті
Дивіденди, нараховані у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юрособою-резидентом, за умови, що таке нарахування не змінює часток участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендівне оподатковуєтьсяп.165.1.18
Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування)5%п.167.5.2
Дивіденди по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування, а також суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток9%п.167.5.4
Роялті18%п.170.3.1
Продаж нерухомості
Дохід від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку, а також земельної ділянки або об’єкта незавершеного будівництва, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад 3 рокине оподатковуєтьсяп.172.1
Дохід від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ПКУ, а також дохід від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в п.172.15%п.172.2
Продаж рухомого майна
Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім винятку, див. далі)5%п.173.1
Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року одного з об'єктів рухомого майна (легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда,) не підлягає оподаткуванню (як виняток з попереднього)не оподатковуєтьсяп.173.2
Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року другого об'єкту рухомого майна (легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда), підлягає оподаткуванню5%п.173.2
Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року третього (та наступних) об'єкту рухомого майна (легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда), підлягає оподаткуванню18%п.173.2
Спадщина
Вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення0%п.174.2.1
Вартість власності, зазначеної в пп. "а", "б", "ґ" п. 74.1 ПКУ, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування а також вартість власності, зазначеної в пп. "а", "б" п.174.1 ПКУ, що успадковується дитиною-інвалідом0%п.174.2.1
Грошові заощадження, поміщені до 02.01.1992 в установи Ощадбанку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, або у державні цінні папери, та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992–1994 років, погашення яких не відбулося0%п.174.2.1
Вартість будь-якого об’єкта спадщини, отриманого у спадщину спадкоємцями, що не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення 5%п.174.2.2
Спадщина, отримана будь-яким спадкоємцем від спадкодавця – нерезидента, та будь-який об'єкт спадщини, що успадковується спадкоємцем – нерезидентом18%п.174.2.3
Доходи нерезидентів та іноземні доходи
Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються або виплачуються на користь нерезидентівза ставками, визначеними для резидентівп.170.10.1
Іноземні доходи18%п.170.11.1

На фінансовому порталі Minfin.com.ua легко вибрати кредит онлайн в банку або мікрофінансової організації. В каталозі підібрані позики для всіх: кредити готівкою в банку, кредити для осіб з поганою кредитною історією, позики без відмови. Порівняти ставки на мікрокредити в різних МФО України можна в розділі Індексів на Minfin.com.ua.

На сайті зібрані і регулярно оновлюються ставки по депозитах, що допоможе порівняти і вибрати депозит у доларах, євро або в гривнях.

У розділі «Банки» можна вивчити всю інформацію про діючі банках України, а також почитати або залишити про їх продуктах або обслуговуванні.

Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами