Податок на доходи фізичних осіб

З 2011 року ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) визначаються в IV-му розділі Податкового кодексу України (ПКУ). Зазначимо, що для переважної більшості співгромадян та в переважній більшості випадків ставка ПДФО (або, як його ще називають, прибуткового податку), з 2016 року становить 18%.

Редакція Податкового кодексу 2011 року не залишилась істиною в останній інстанції, він періодично змінюється (і навіть частіше, ніж бажалося б). Останні зміни набули чинності з 1 січня 2019.

До цього релізу було внесено лише дрібні зміни редакційного штибу.

Ставки ПДФО (податку на доходи фізичних осіб) в Україні
(з 1.01.2019)
Вид доходуСтавка податкуПосилання на ПКУ (IV розділ)
Доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами18%п.167.1
Стипендія, яка виплачується учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад’юнкту (в сумі перевищення над сумою місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 грн.)18%п.165.1.26
Доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності18%п.177.1
Доходи громадян, отримані від провадження незалежної професійної діяльності18%п.178.2
Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт, та не повернутих у встановлений строк18%п.170.9
Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду18%п.170.1
Інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах (крім доходу від операцій, зазначених у пп. 165.1.2, 165.1.40 та 165.1.52 ПКУ)18%п.170.2
60 % суми одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи закінчення строку дії такого договору18%п.170.8.2
Викупна сума у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя 18%п.170.8.2
Сума коштів, з якої не було утримано податок, та яка виплачується вкладнику з його пенсійного вкладу або рахунка учасника фонду банківського управління у зв'язку з достроковим розірванням договору пенсійного вкладу, договору довірчого управління, договору недержавного пенсійного забезпеченн18%п.170.8.2
Кошти, що надаються роботодавцем як допомога на поховання (в сумі перевищення над сумою подвійного розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 грн.)18%п.165.1.22
Частина благодійної допомоги, що підлягає оподаткуванню з урахуванням норм п.170.7 ПКУ18%п.170.7
Дохід за зданий брухт дорогоцінних металів (крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий НБУ)18%п.164.2.18
Вартість путівок (на території України) на відпочинок, оздоровлення та лікування, у т.ч. на реабілітацію інвалідів, платника податку та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем – платником податку на прибуток – безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на рік, (за умови, що вартість путівки або знижки не перевищує 5 розмірів мінімальної зарплати)не оподатковуєтьсяп.165.1.35
Виграші, призи, дарунки
Виграш чи приз (крім виграшів, призів у лотерею) на користь резидентів або нерезидентів 18%п.167.1
Виграш, приз у лотерею18%п.167.1
Інші виграші та призи18%п.167.1
Дарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25% однієї мінімальної зарплати, за винятком грошових виплат у будь-якій суміне оподатковуєтьсяп.165.1.39
Грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам – чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у пп. "б" п.165.1.1 ПКУ)18%п.167.1
Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами для оподаткування спадщини (див. розділ "Спадщина")0%
5%
18%
п.174.6
Проценти
Проценти на поточний або депозитний банківський рахунок18%п.167.5.1
Процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом18%п.167.5.1
Проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках18%п.167.5.1
Плата (відсоток), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки 18%п.167.5.1
Дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування18%п.167.5.1
Дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами)18%п.167.5.1
Дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманого власником облігацій від їх емітента18%п.167.5.1
Дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю18%п.167.5.1
Проценти та дисконтні доходи, нараховані на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів (окрім тих, що зазначені у п.170.4.1 ПКУ)18%п.170.4.3
Дивіденди, роялті
Дивіденди, нараховані у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юрособою-резидентом, за умови, що таке нарахування не змінює часток участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендівне оподатковуєтьсяп.165.1.18
Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування)5%п.167.5.2
Дивіденди по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування, а також суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток9%п.167.5.4
Роялті18%п.170.3.1
Продаж нерухомості
Дохід від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку, а також земельної ділянки, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад 3 рокине оподатковуєтьсяп.172.1
Дохід від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ПКУ, а також дохід від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в п.172.15%п.172.2
Дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва5%п.172.2
Продаж рухомого майна
Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім винятку, див. далі)5%п.173.1
Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року одного з об'єктів рухомого майна (легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда,) не підлягає оподаткуванню (як виняток з попереднього)не оподатковуєтьсяп.173.2
Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року двох та більше об'єктів рухомого майна (легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда), підлягає оподаткуванню5%п.173.2
Спадщина
Вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення0%п.174.2.1
Вартість власності, зазначеної в пп. "а", "б", "ґ" п. 74.1 ПКУ, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування а також вартість власності, зазначеної в пп. "а", "б" п.174.1 ПКУ, що успадковується дитиною-інвалідом0%п.174.2.1
Грошові заощадження, поміщені до 02.01.1992 в установи Ощадбанку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, або у державні цінні папери, та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992–1994 років, погашення яких не відбулося0%п.174.2.1
Вартість будь-якого об’єкта спадщини, отриманого у спадщину спадкоємцями, що не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення 5%п.174.2.2
Спадщина, отримана будь-яким спадкоємцем від спадкодавця – нерезидента, та будь-який об'єкт спадщини, що успадковується спадкоємцем – нерезидентом18%п.174.2.3
Доходи нерезидентів та іноземні доходи
Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються або виплачуються на користь нерезидентівза ставками, визначеними для резидентівп.170.10.1
Іноземні доходи18%п.170.11.1
Пенсії
Суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує  на місяць 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня звітного року18%
суми перевищення
п.164.2.19
Пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВРУ, підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати 18%п.164.2.19
Пенсії, призначені учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст.10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"не оподатковуєтьсяп.164.2.19

Ставки ПДФО (податку на доходи фізичних осіб) в Україні, що діяли раніше: