Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.03.2024

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2000 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2000
усього
A. Рахунок поточних операцій-190
407
899
226
1342
Баланс товарів та послуг-22
445
862
151
1436
Баланс товарів-558
21
473
-62
-126
Експорт товарів3249
3152
3587
3793
13781
Імпорт товарів3807
3131
3114
3855
13907
Баланс послуг536
424
389
213
1562
Експорт послуг1083
1148
1201
1145
4577
Імпорт послуг547
724
812
932
3015
Баланс первинних доходів-365
-219
-174
-184
-942
Надходження30
35
37
41
143
Виплати395
254
211
225
1085
Оплата праці (баланс)5
8
8
10
31
Надходження5
8
9
11
33
Виплати0
0
1
1
2
Доходи від інвестицій (баланс)-370
-227
-182
-194
-973
Надходження25
27
28
30
110
Виплати395
254
210
224
1083
Баланс вторинних доходів197
181
211
259
848
Надходження206
236
245
280
967
Виплати9
55
34
21
119
B. Рахунок операцій з капіталом0
0
0
0
0
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-190
407
899
226
1342
C. Фінансовий рахунок-340
304
635
-259
340
Прямі інвестиції (сальдо)-126
-207
-131
-130
-594
Прямі інвестиції: активи0
0
0
1
1
Прямі інвестиції: пасиви126
207
131
131
595
Портфельні інвестиції (сальдо)-227
172
-18
-65
-138
Портфельні інвестиції: активи4
0
2
-2
4
Портфельні інвестиції: пасиви231
-172
20
63
142
Акціонерний капітал31
28
20
67
146
Боргові цінні папери200
-200
0
-4
-4
Cектор державного управління200
-200
0
-4
-4
Банки0
0
0
0
0
Інші сектори0
0
0
0
0
Інші інвестиції (сальдо)50
468
672
-42
1148
Інші інвестиції: активи-543
559
562
305
883
Центральний банк-9
18
17
-11
15
Банки66
94
39
-135
64
Інші сектори402
447
506
451
1806
Інші інвестиції: пасиви-593
91
-110
347
-265
Центральний банк0
0
0
0
0
Cектор державного управління-1063
5
-39
71
-1026
Банки34
18
55
34
141
Інші сектори436
68
-126
242
620
Довго­строкові кредити32
76
15
136
259
Коротко­строкові кредити-19
-35
-7
60
-1
Торгові кредити423
27
-134
46
362
Помилки та упущення37
129
-112
22
76
D. Зведений баланс (=A+B-C)150
103
264
485
1002
E. Резерви та пов'язані статті150
103
264
485
1002
Резервні активи-32
-141
34
537
398
Кредити МВФ-182
-244
-230
52
-604
  • наведено лише чільні статті балансу

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами