Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.12.2023

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2002 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2002
усього
A. Рахунок поточних операцій828
624
760
968
3180
Баланс товарів та послуг518
329
408
609
1864
Баланс товарів90
-102
-129
39
-102
Експорт товарів3590
3876
4241
4807
16514
Імпорт товарів3500
3978
4370
4768
16616
Баланс послуг428
431
537
570
1966
Експорт послуг1187
1264
1516
1546
5513
Імпорт послуг759
833
979
976
3547
Баланс первинних доходів-134
-146
-165
-161
-606
Надходження36
35
39
53
163
Виплати170
181
204
214
769
Оплата праці (баланс)14
15
18
23
70
Надходження15
16
19
24
74
Виплати1
1
1
1
4
Доходи від інвестицій (баланс)-148
-161
-183
-184
-676
Надходження21
19
20
29
89
Виплати169
180
203
213
765
Баланс вторинних доходів444
441
517
520
1922
Надходження451
451
528
537
1967
Виплати7
10
11
17
45
B. Рахунок операцій з капіталом5
4
7
10
26
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)833
628
767
978
3206
C. Фінансовий рахунок802
417
81
670
1970
Прямі інвестиції (сальдо)-123
-119
-156
-300
-698
Прямі інвестиції: активи-1
-3
1
-2
-5
Прямі інвестиції: пасиви122
116
157
298
693
Портфельні інвестиції (сальдо)53
-42
124
-472
-337
Портфельні інвестиції: активи-1
0
-1
0
-2
Портфельні інвестиції: пасиви-54
42
-125
472
335
Акціонерний капітал46
43
-15
21
95
Боргові цінні папери-100
-1
-110
451
240
Cектор державного управління-110
0
-115
353
128
Банки0
0
0
0
0
Інші сектори10
3
5
102
120
Інші інвестиції (сальдо)400
563
-42
1187
2108
Інші інвестиції: активи420
869
157
1394
2840
Центральний банк23
-4
19
-15
23
Банки-39
62
59
4
86
Інші сектори436
811
79
1405
2731
Інші інвестиції: пасиви20
306
199
207
732
Центральний банк2
8
-22
8
-4
Cектор державного управління-101
-45
-62
-178
-386
Банки-36
100
37
92
193
Інші сектори155
243
246
285
929
Довго­строкові кредити50
27
132
114
323
Коротко­строкові кредити4
75
200
67
346
Торгові кредити101
141
-86
104
260
Помилки та упущення-472
-15
-155
-255
-897
D. Зведений баланс (=A+B-C)31
211
686
308
1236
E. Резерви та пов'язані статті31
211
686
308
1236
Резервні активи4
136
669
236
1045
Кредити МВФ-27
-75
-17
-72
-191
  • наведено лише чільні статті балансу

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами