Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.12.2023

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2003 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2003
усього
A. Рахунок поточних операцій1073
741
669
418
2901
Баланс товарів та послуг693
363
204
38
1298
Баланс товарів357
14
-141
-348
-118
Експорт товарів4581
4989
5577
6290
21437
Імпорт товарів4224
4975
5718
6638
21555
Баланс послуг336
349
345
386
1416
Експорт послуг1375
1390
1447
1679
5891
Імпорт послуг1039
1041
1102
1293
4475
Баланс первинних доходів-120
-148
-109
-204
-581
Надходження49
55
71
79
254
Виплати169
203
180
283
835
Оплата праці (баланс)24
25
39
53
141
Надходження25
26
40
54
145
Виплати1
1
1
1
4
Доходи від інвестицій (баланс)-144
-173
-148
-257
-722
Надходження24
29
31
25
109
Виплати168
202
179
282
831
Баланс вторинних доходів500
526
574
584
2184
Надходження511
544
589
626
2270
Виплати11
18
15
42
86
B. Рахунок операцій з капіталом2
2
3
4
11
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)1075
743
672
422
2912
C. Фінансовий рахунок877
-737
151
361
652
Прямі інвестиції (сальдо)-238
-454
-390
-329
-1411
Прямі інвестиції: активи-1
13
0
1
13
Прямі інвестиції: пасиви237
467
390
330
1424
Портфельні інвестиції (сальдо)193
-844
131
-347
-867
Портфельні інвестиції: активи0
-4
0
3
-1
Портфельні інвестиції: пасиви-193
840
-131
350
866
Акціонерний капітал-4
50
0
38
84
Боргові цінні папери-189
790
-131
312
782
Cектор державного управління-257
800
-132
199
610
Банки5
-6
0
101
100
Інші сектори63
0
1
12
76
Інші інвестиції (сальдо)1469
291
74
236
2070
Інші інвестиції: активи1171
264
404
1021
2860
Центральний банк13
1
17
-1
30
Банки346
-126
138
97
455
Інші сектори812
389
249
925
2375
Інші інвестиції: пасиви-298
-27
330
785
790
Центральний банк-1
4
2
11
16
Cектор державного управління-80
-61
-110
-53
-304
Банки-27
109
317
380
779
Інші сектори-190
-79
121
447
299
Довго­строкові кредити184
-51
116
417
666
Коротко­строкові кредити37
4
85
56
182
Торгові кредити-411
-32
-80
-26
-549
Помилки та упущення547
-270
-336
-801
-860
D. Зведений баланс (=A+B-C)198
1480
521
61
2260
E. Резерви та пов'язані статті198
1480
521
61
2260
Резервні активи176
1415
483
-29
2045
Кредити МВФ-22
-65
-38
-90
-215
  • наведено лише чільні статті балансу

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами