Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.12.2023

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2004 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2004
усього
A. Рахунок поточних операцій1435
2335
2065
1076
6911
Баланс товарів та послуг1065
1748
1527
640
4980
Баланс товарів694
1378
491
179
2742
Експорт товарів6686
7838
7793
8264
30581
Імпорт товарів5992
6460
7302
8085
27839
Баланс послуг371
370
1036
461
2238
Експорт послуг1827
2095
2761
2197
8880
Імпорт послуг1456
1725
1725
1736
6642
Баланс первинних доходів-105
-171
-182
-187
-645
Надходження96
84
112
97
389
Виплати201
255
294
284
1034
Оплата праці (баланс)48
52
60
52
212
Надходження49
54
61
54
218
Виплати1
2
1
2
6
Доходи від інвестицій (баланс)-153
-223
-242
-239
-857
Надходження47
30
51
43
171
Виплати200
253
293
282
1028
Баланс вторинних доходів475
758
720
623
2576
Надходження495
778
740
658
2671
Виплати20
20
20
35
95
B. Рахунок операцій з капіталом4
5
8
4
21
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)1439
2340
2073
1080
6932
C. Фінансовий рахунок336
532
-431
3956
4393
Прямі інвестиції (сальдо)-333
-614
-420
-344
-1711
Прямі інвестиції: активи1
0
2
1
4
Прямі інвестиції: пасиви334
614
422
345
1715
Портфельні інвестиції (сальдо)-449
-149
-1313
-156
-2067
Портфельні інвестиції: активи1
1
3
1
6
Портфельні інвестиції: пасиви450
150
1316
157
2073
Акціонерний капітал16
-18
-17
-42
-61
Боргові цінні папери434
168
1333
199
2134
Cектор державного управління436
30
545
200
1211
Банки0
100
153
0
253
Інші сектори3
38
635
-1
675
Інші інвестиції (сальдо)1135
1233
1367
4564
8299
Інші інвестиції: активи1702
2417
2900
5476
12495
Центральний банк-8
101
-79
252
266
Банки-44
239
399
313
907
Інші сектори1754
2077
2580
4911
11322
Інші інвестиції: пасиви567
1184
1533
912
4196
Центральний банк10
4
-2
-5
7
Cектор державного управління-86
-94
381
-122
79
Банки17
247
86
229
579
Інші сектори626
1027
1068
810
3531
Довго­строкові кредити128
702
796
1142
2768
Коротко­строкові кредити-34
197
-54
132
241
Торгові кредити532
128
326
-464
522
Помилки та упущення17
-62
65
108
128
D. Зведений баланс (=A+B-C)1103
1808
2504
-2876
2539
E. Резерви та пов'язані статті1103
1808
2504
-2876
2539
Резервні активи1039
1724
2440
-2977
2226
Кредити МВФ-64
-84
-64
-101
-313
  • наведено лише чільні статті балансу

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами