Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.06.2024

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2005 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2005
усього
A. Рахунок поточних операцій1602
619
399
-86
2534
Баланс товарів та послуг1207
155
-101
-587
674
Баланс товарів742
-512
-1460
-963
-2193
Експорт товарів7794
8129
7765
8496
32184
Імпорт товарів7052
8641
9225
9459
34377
Баланс послуг465
667
1359
376
2867
Експорт послуг2157
2497
3465
2323
10442
Імпорт послуг1692
1830
2106
1947
7575
Баланс первинних доходів-231
-230
-245
-279
-985
Надходження138
168
221
231
758
Виплати369
398
466
510
1743
Оплата праці (баланс)68
83
94
104
349
Надходження70
85
96
108
359
Виплати2
2
2
4
10
Доходи від інвестицій (баланс)-299
-313
-339
-383
-1334
Надходження68
83
125
123
399
Виплати367
396
464
506
1733
Баланс вторинних доходів626
694
745
780
2845
Надходження672
763
805
871
3111
Виплати46
69
60
91
266
B. Рахунок операцій з капіталом-4
4
-36
-7
-43
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)1598
623
363
-93
2491
C. Фінансовий рахунок-1068
-913
-840
-5409
-8230
Прямі інвестиції (сальдо)-247
-365
-447
-6474
-7533
Прямі інвестиції: активи18
1
228
28
275
Прямі інвестиції: пасиви265
366
675
6502
7808
Портфельні інвестиції (сальдо)-397
-923
-90
-1347
-2757
Портфельні інвестиції: активи-4
1
3
0
0
Портфельні інвестиції: пасиви393
924
93
1347
2757
Акціонерний капітал83
5
15
-21
82
Боргові цінні папери310
919
78
1368
2675
Cектор державного управління162
469
-237
926
1320
Банки148
262
11
464
885
Інші сектори0
188
304
-22
470
Інші інвестиції (сальдо)-548
396
-53
2369
2164
Інші інвестиції: активи822
1061
2378
3652
7913
Центральний банк-256
-13
-15
17
-267
Банки173
170
-362
620
601
Інші сектори905
904
2755
3015
7579
Інші інвестиції: пасиви1370
665
2431
1283
5749
Центральний банк-7
-5
0
-6
-18
Cектор державного управління-62
48
261
-248
-1
Банки494
269
604
1296
2663
Інші сектори945
353
1566
241
3105
Довго­строкові кредити232
214
1415
944
2805
Коротко­строкові кредити93
134
243
-77
393
Торгові кредити620
5
-92
-626
-93
Помилки та упущення-124
21
250
-43
104
D. Зведений баланс (=A+B-C)2666
1536
1203
5316
10721
E. Резерви та пов'язані статті2666
1536
1203
5316
10721
Резервні активи2600
1434
1140
5251
10425
Кредити МВФ-66
-102
-63
-65
-296
  • наведено лише чільні статті балансу

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами