Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.12.2023

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2006 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2006
усього
A. Рахунок поточних операцій-769
0
502
-1352
-1619
Баланс товарів та послуг-1137
-428
168
-1673
-3070
Баланс товарів-1559
-1100
-1118
-2269
-6046
Експорт товарів7607
8816
9952
9799
36174
Імпорт товарів9166
9916
11070
12068
42220
Баланс послуг422
672
1286
596
2976
Експорт послуг2411
2903
3894
2973
12181
Імпорт послуг1989
2231
2608
2377
9205
Баланс первинних доходів-254
-362
-517
-589
-1722
Надходження309
318
329
376
1332
Виплати563
680
846
965
3054
Оплата праці (баланс)110
128
136
157
531
Надходження113
130
138
159
540
Виплати3
2
2
2
9
Доходи від інвестицій (баланс)-364
-490
-653
-746
-2253
Надходження196
188
191
217
792
Виплати560
678
844
963
3045
Баланс вторинних доходів622
790
851
910
3173
Надходження689
864
938
1042
3533
Виплати67
74
87
132
360
B. Рахунок операцій з капіталом5
4
4
9
22
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-764
4
506
-1343
-1597
C. Фінансовий рахунок1389
-189
-1052
-4153
-4005
Прямі інвестиції (сальдо)-1153
-1489
-1736
-1359
-5737
Прямі інвестиції: активи1
-121
1
-14
-133
Прямі інвестиції: пасиви1154
1368
1737
1345
5604
Портфельні інвестиції (сальдо)-4
141
-370
-3350
-3583
Портфельні інвестиції: активи-1
1
0
3
3
Портфельні інвестиції: пасиви3
-140
370
3353
3586
Акціонерний капітал68
71
52
131
322
Боргові цінні папери-65
-211
318
3222
3264
Cектор державного управління-447
-274
-101
1583
761
Банки200
60
405
1262
1927
Інші сектори182
3
14
377
576
Інші інвестиції (сальдо)2427
1069
1140
755
5391
Інші інвестиції: активи3755
2454
4221
5150
15580
Центральний банк5
66
-47
87
111
Банки428
169
452
49
1098
Інші сектори3322
2219
3816
5014
14371
Інші інвестиції: пасиви1328
1385
3081
4395
10189
Центральний банк0
-6
0
-10
-16
Cектор державного управління-74
-113
-109
-108
-404
Банки410
985
1431
2891
5717
Інші сектори992
519
1759
1622
4892
Довго­строкові кредити350
696
1318
1618
3982
Коротко­строкові кредити-147
215
289
-139
218
Торгові кредити789
-392
152
143
692
Помилки та упущення-119
-90
86
199
76
D. Зведений баланс (=A+B-C)-2153
193
1558
2810
2408
E. Резерви та пов'язані статті-2153
193
1558
2810
2408
Резервні активи-2285
123
1422
2739
1999
Кредити МВФ-132
-70
-136
-71
-409
  • наведено лише чільні статті балансу

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами