Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.12.2023

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2007 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2007
усього
A. Рахунок поточних операцій-1079
-616
-321
-3235
-5251
Баланс товарів та послуг-1683
-1247
-1079
-4122
-8131
Баланс товарів-2012
-1912
-2978
-4683
-11585
Експорт товарів10046
11645
11749
12728
46168
Імпорт товарів12058
13557
14727
17411
57753
Баланс послуг329
665
1899
561
3454
Експорт послуг2810
3479
5132
3823
15244
Імпорт послуг2481
2814
3233
3262
11790
Баланс первинних доходів-128
-213
-189
-129
-659
Надходження720
829
970
1137
3656
Виплати848
1042
1159
1266
4315
Оплата праці (баланс)426
509
597
667
2199
Надходження428
512
599
671
2210
Виплати2
3
2
4
11
Доходи від інвестицій (баланс)-554
-722
-786
-796
-2858
Надходження292
317
371
466
1446
Виплати846
1039
1157
1262
4304
Баланс вторинних доходів732
844
947
1016
3539
Надходження846
970
1099
1232
4147
Виплати114
126
152
216
608
B. Рахунок операцій з капіталом4
8
6
7
25
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-1075
-608
-315
-3228
-5226
C. Фінансовий рахунок-1807
-3523
-4556
-4761
-14647
Прямі інвестиції (сальдо)-1709
-1934
-3927
-1648
-9218
Прямі інвестиції: активи46
44
618
267
975
Прямі інвестиції: пасиви1755
1978
4545
1915
10193
Портфельні інвестиції (сальдо)-1816
-1477
-616
-1844
-5753
Портфельні інвестиції: активи18
9
3
-1
29
Портфельні інвестиції: пасиви1834
1486
619
1843
5782
Акціонерний капітал126
354
104
131
715
Боргові цінні папери1708
1132
515
1712
5067
Cектор державного управління-357
552
1
1134
1330
Банки2009
564
597
449
3619
Інші сектори56
16
-83
129
118
Інші інвестиції (сальдо)994
29
393
-1572
-156
Інші інвестиції: активи4567
4373
7419
6479
22838
Центральний банк-78
21
35
-30
-52
Банки837
158
971
473
2439
Інші сектори3808
4194
6413
6036
20451
Інші інвестиції: пасиви3573
4344
7026
8051
22994
Центральний банк0
-10
0
-10
-20
Cектор державного управління-61
-114
-78
-18
-271
Банки1153
3244
3937
4691
13025
Інші сектори2481
1224
3167
3388
10260
Довго­строкові кредити748
578
2667
2713
6706
Коротко­строкові кредити-330
485
145
70
370
Торгові кредити2063
161
355
605
3184
Помилки та упущення-724
141
406
-303
-480
D. Зведений баланс (=A+B-C)732
2915
4241
1533
9421
E. Резерви та пов'язані статті732
2915
4241
1533
9421
Резервні активи593
2843
4092
1452
8980
Кредити МВФ-139
-72
-149
-81
-441
  • наведено лише чільні статті балансу

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами