Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.12.2023

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2008 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2008
усього
A. Рахунок поточних операцій-3665
-3321
-2084
-3711
-12781
Баланс товарів та послуг-4416
-3871
-2533
-3548
-14368
Баланс товарів-4792
-4439
-4366
-3855
-17452
Експорт товарів12949
17686
19827
12726
63188
Імпорт товарів17741
22125
24193
16581
80640
Баланс послуг376
568
1833
307
3084
Експорт послуг3881
4851
6555
4005
19292
Імпорт послуг3505
4283
4722
3698
16208
Баланс первинних доходів11
-283
-382
-886
-1540
Надходження1289
1349
1525
1256
5419
Виплати1278
1632
1907
2142
6959
Оплата праці (баланс)806
913
1004
888
3611
Надходження810
917
1009
893
3629
Виплати4
4
5
5
18
Доходи від інвестицій (баланс)-795
-1196
-1386
-1774
-5151
Надходження479
432
516
363
1790
Виплати1274
1628
1902
2137
6941
Баланс вторинних доходів740
833
831
723
3127
Надходження901
1109
1178
977
4165
Виплати161
276
347
254
1038
B. Рахунок операцій з капіталом5
5
10
8
28
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-3660
-3316
-2074
-3703
-12753
C. Фінансовий рахунок-3525
-5726
-6054
5615
-9690
Прямі інвестиції (сальдо)-2430
-3091
-3324
-1058
-9903
Прямі інвестиції: активи161
574
45
17
797
Прямі інвестиції: пасиви2591
3665
3369
1075
10700
Портфельні інвестиції (сальдо)-217
-160
690
967
1280
Портфельні інвестиції: активи0
-6
-3
-3
-12
Портфельні інвестиції: пасиви217
154
-693
-970
-1292
Акціонерний капітал208
68
109
3
388
Боргові цінні папери9
86
-802
-973
-1680
Cектор державного управління60
-139
-345
-52
-476
Банки-92
342
-343
-630
-723
Інші сектори41
-117
-114
-291
-481
Інші інвестиції (сальдо)-1026
-1756
-4000
6241
-541
Інші інвестиції: активи5934
4464
4768
7718
22884
Центральний банк-14
-2
131
-124
-9
Банки386
1807
-1422
1064
1835
Інші сектори5562
2659
6059
6778
21058
Інші інвестиції: пасиви6960
6220
8768
1477
23425
Центральний банк0
-10
0
-5
-15
Cектор державного управління237
-100
-93
440
484
Банки2843
4177
4329
-1577
9772
Інші сектори3880
2153
4532
2619
13184
Довго­строкові кредити1203
1576
2753
1007
6539
Коротко­строкові кредити-163
243
269
179
528
Торгові кредити2840
334
1510
1433
6117
Помилки та упущення-148
719
-580
535
526
D. Зведений баланс (=A+B-C)-135
2410
3980
-9318
-3063
E. Резерви та пов'язані статті-135
2410
3980
-9318
-3063
Резервні активи-286
2385
3845
-4864
1080
Кредити МВФ-151
-25
-135
4454
4143
  • наведено лише чільні статті балансу

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами