Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.12.2023

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2009 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2009
усього
A. Рахунок поточних операцій-641
-164
-51
-880
-1736
Баланс товарів та послуг-767
-188
-141
-861
-1957
Баланс товарів-1155
-813
-1606
-1769
-5343
Експорт товарів7877
8491
9443
11323
37134
Імпорт товарів9032
9304
11049
13092
42477
Баланс послуг388
625
1465
908
3386
Експорт послуг3122
3495
4617
3712
14946
Імпорт послуг2734
2870
3152
2804
11560
Баланс первинних доходів-506
-643
-550
-741
-2440
Надходження1122
1157
1135
1210
4624
Виплати1628
1800
1685
1951
7064
Оплата праці (баланс)759
828
873
951
3411
Надходження762
832
877
955
3426
Виплати3
4
4
4
15
Доходи від інвестицій (баланс)-1265
-1471
-1423
-1692
-5851
Надходження360
325
258
255
1198
Виплати1625
1796
1681
1947
7049
Баланс вторинних доходів632
667
640
722
2661
Надходження806
828
877
949
3460
Виплати174
161
237
227
799
B. Рахунок операцій з капіталом107
408
21
63
599
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-534
244
-30
-817
-1137
C. Фінансовий рахунок4691
2290
4872
736
12589
Прямі інвестиції (сальдо)-883
-1279
-1210
-1282
-4654
Прямі інвестиції: активи22
11
24
58
115
Прямі інвестиції: пасиви905
1290
1234
1340
4769
Портфельні інвестиції (сальдо)350
351
1766
-934
1533
Портфельні інвестиції: активи0
4
7
-3
8
Портфельні інвестиції: пасиви-350
-347
-1759
931
-1525
Акціонерний капітал31
-10
33
51
105
Боргові цінні папери-381
-337
-1792
880
-1630
Cектор державного управління-140
-9
-1225
33
-1341
Банки-189
-292
-532
-220
-1233
Інші сектори-52
-36
-35
1067
944
Інші інвестиції (сальдо)5694
2463
4384
3512
16053
Інші інвестиції: активи4911
409
3934
1568
10822
Центральний банк50
-37
13
3
29
Банки294
369
974
-889
748
Інші сектори4567
77
2947
2454
10045
Інші інвестиції: пасиви-783
-2054
-450
-1944
-5231
Центральний банк0
-5
0
-4
-9
Cектор державного управління-55
-44
340
-7
234
Банки-1508
-1750
-1045
-3232
-7535
Інші сектори780
-255
255
1299
2079
Довго­строкові кредити-204
-213
433
399
415
Коротко­строкові кредити18
6
-105
-21
-102
Торгові кредити966
-48
-73
921
1766
Помилки та упущення470
-755
68
560
343
D. Зведений баланс (=A+B-C)-5225
-2046
-4902
-1553
-13726
E. Резерви та пов'язані статті-5225
-2046
-4902
-1553
-13726
Резервні активи-5266
754
411
-1553
-5654
Кредити МВФ-41
2800
3267
0
6026
  • наведено лише чільні статті балансу

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами