Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.12.2023

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2010 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2010
усього
A. Рахунок поточних операцій-36
508
-983
-2505
-3016
Баланс товарів та послуг-304
414
-1337
-2755
-3982
Баланс товарів-1437
-978
-3279
-3903
-9597
Експорт товарів9608
11833
11981
13877
47299
Імпорт товарів11045
12811
15260
17780
56896
Баланс послуг1133
1392
1942
1148
5615
Експорт послуг3810
4363
5435
4719
18327
Імпорт послуг2677
2971
3493
3571
12712
Баланс первинних доходів-340
-634
-443
-592
-2009
Надходження1065
1143
1222
1285
4715
Виплати1405
1777
1665
1877
6724
Оплата праці (баланс)857
990
1061
1126
4034
Надходження860
993
1064
1129
4046
Виплати3
3
3
3
12
Доходи від інвестицій (баланс)-1197
-1624
-1504
-1718
-6043
Надходження205
150
158
156
669
Виплати1402
1774
1662
1874
6712
Баланс вторинних доходів608
728
797
842
2975
Надходження791
921
1029
1301
4042
Виплати183
193
232
459
1067
B. Рахунок операцій з капіталом-4
2
171
19
188
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-40
510
-812
-2486
-2828
C. Фінансовий рахунок632
-4590
-2885
-1016
-7859
Прямі інвестиції (сальдо)-923
-1196
-1470
-2170
-5759
Прямі інвестиції: активи590
47
14
41
692
Прямі інвестиції: пасиви1513
1243
1484
2211
6451
Портфельні інвестиції (сальдо)307
-782
-2578
-1289
-4342
Портфельні інвестиції: активи13
3
1
0
17
Портфельні інвестиції: пасиви-294
785
2579
1289
4359
Акціонерний капітал-20
-22
136
196
290
Боргові цінні папери-274
807
2443
1093
4069
Cектор державного управління265
30
2579
380
3254
Банки-538
416
-163
135
-150
Інші сектори-1
361
27
578
965
Інші інвестиції (сальдо)98
-2112
1921
3686
3593
Інші інвестиції: активи1304
312
2351
6781
10748
Центральний банк8
27
14
153
202
Банки351
231
522
765
1869
Інші сектори945
54
1815
5863
8677
Інші інвестиції: пасиви1206
2424
430
3095
7155
Центральний банк0
-3
0
-1
-4
Cектор державного управління-85
1906
37
7
1865
Банки-709
-1184
-476
-27
-2396
Інші сектори2000
1705
869
3116
7690
Довго­строкові кредити698
266
1320
1852
4136
Коротко­строкові кредити133
192
9
133
467
Торгові кредити1169
1247
-460
1131
3087
Помилки та упущення-1150
500
758
1243
1351
D. Зведений баланс (=A+B-C)-672
5100
2073
-1470
5031
E. Резерви та пов'язані статті-672
5100
2073
-1470
5031
Резервні активи-672
5100
3971
61
8460
Кредити МВФ0
0
1898
1531
3429
  • наведено лише чільні статті балансу

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами