Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.12.2023

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2011 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2011
усього
A. Рахунок поточних операцій-1600
-1699
-2592
-4342
-10233
Баланс товарів та послуг-2337
-1329
-2575
-3904
-10145
Баланс товарів-3951
-3211
-5098
-5771
-18031
Експорт товарів14155
15951
15504
16773
62383
Імпорт товарів18106
19162
20602
22544
80414
Баланс послуг1614
1882
2523
1867
7886
Експорт послуг4495
5186
6271
5317
21269
Імпорт послуг2881
3304
3748
3450
13383
Баланс первинних доходів-302
-1248
-1005
-1241
-3796
Надходження1185
1365
1456
1479
5485
Виплати1487
2613
2461
2720
9281
Оплата праці (баланс)1029
1211
1272
1296
4808
Надходження1033
1215
1276
1301
4825
Виплати4
4
4
5
17
Доходи від інвестицій (баланс)-1331
-2459
-2277
-2537
-8604
Надходження152
150
180
178
660
Виплати1483
2609
2457
2715
9264
Баланс вторинних доходів1039
878
988
803
3708
Надходження1241
1115
1273
1122
4751
Виплати202
237
285
319
1043
B. Рахунок операцій з капіталом-13
19
3
92
101
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-1613
-1680
-2589
-4250
-10132
C. Фінансовий рахунок-2726
-2362
-871
-1718
-7677
Прямі інвестиції (сальдо)-880
-2422
-2090
-1623
-7015
Прямі інвестиції: активи-4
1
25
170
192
Прямі інвестиції: пасиви876
2423
2115
1793
7207
Портфельні інвестиції (сальдо)-1163
-1846
936
504
-1569
Портфельні інвестиції: активи1
3
31
13
48
Портфельні інвестиції: пасиви1164
1849
-905
-491
1617
Акціонерний капітал150
116
43
210
519
Боргові цінні папери1014
1733
-948
-701
1098
Cектор державного управління737
1157
-304
-550
1040
Банки427
-127
-632
-694
-1026
Інші сектори-150
703
-12
543
1084
Інші інвестиції (сальдо)-299
2234
269
-326
1878
Інші інвестиції: активи1017
2564
1939
4363
9883
Центральний банк-88
-24
107
-7
-12
Банки355
111
-824
219
-139
Інші сектори750
2477
2656
4151
10034
Інші інвестиції: пасиви1316
330
1670
4689
8005
Центральний банк0
-1
0
4
3
Cектор державного управління-48
-9
12
122
77
Банки-221
-893
-826
-168
-2108
Інші сектори1585
1233
2484
4731
10033
Довго­строкові кредити292
675
1179
2779
4925
Коротко­строкові кредити27
94
26
880
1027
Торгові кредити1266
464
1279
1072
4081
Помилки та упущення384
328
-14
273
971
D. Зведений баланс (=A+B-C)1113
682
-1718
-2532
-2455
E. Резерви та пов'язані статті1113
682
-1718
-2532
-2455
Резервні активи1113
682
-1718
-2532
-2455
Кредити МВФ0
0
0
0
0
  • наведено лише чільні статті балансу

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами