Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.12.2023

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2012 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2012
усього
A. Рахунок поточних операцій-1913
-3696
-3947
-4779
-14335
Баланс товарів та послуг-2428
-4121
-3142
-4655
-14346
Баланс товарів-4292
-5818
-5503
-6233
-21846
Експорт товарів14794
16489
16360
16784
64427
Імпорт товарів19086
22307
21863
23017
86273
Баланс послуг1864
1697
2361
1578
7500
Експорт послуг5007
5377
6448
5257
22089
Імпорт послуг3143
3680
4087
3679
14589
Баланс первинних доходів-168
-380
-1582
-835
-2965
Надходження1694
2073
1585
1730
7082
Виплати1862
2453
3167
2565
10047
Оплата праці (баланс)1203
1281
1444
1592
5520
Надходження1207
1285
1452
1598
5542
Виплати4
4
8
6
22
Доходи від інвестицій (баланс)-1371
-1661
-3026
-2427
-8485
Надходження487
788
133
132
1540
Виплати1858
2449
3159
2559
10025
Баланс вторинних доходів683
805
777
711
2976
Надходження938
1094
1088
1099
4219
Виплати255
289
311
388
1243
B. Рахунок операцій з капіталом39
3
-14
12
40
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-1874
-3693
-3961
-4767
-14295
C. Фінансовий рахунок-1305
-3143
-4282
-1390
-10120
Прямі інвестиції (сальдо)-2012
-1270
-2037
-1876
-7195
Прямі інвестиції: активи286
680
13
1
980
Прямі інвестиції: пасиви2298
1950
2050
1877
8175
Портфельні інвестиції (сальдо)-219
367
-2890
-1947
-4689
Портфельні інвестиції: активи53
0
0
19
72
Портфельні інвестиції: пасиви272
-367
2890
1966
4761
Акціонерний капітал1
74
83
358
516
Боргові цінні папери271
-441
2807
1608
4245
Cектор державного управління-9
-527
2814
1146
3424
Банки-278
41
-7
-102
-346
Інші сектори558
45
0
564
1167
Інші інвестиції (сальдо)1634
-1984
968
2539
3157
Інші інвестиції: активи1094
2004
1261
4866
9225
Центральний банк-210
-126
83
-31
-284
Банки-352
132
-368
2369
1781
Інші сектори1656
1998
1546
2528
7728
Інші інвестиції: пасиви-540
3988
293
2327
6068
Центральний банк0
-1
0
8
7
Cектор державного управління-104
-1002
106
6
-994
Банки-1058
185
-1504
-918
-3295
Інші сектори622
4806
1691
3231
10350
Довго­строкові кредити853
1559
3456
2179
8047
Коротко­строкові кредити833
64
-1418
222
-299
Торгові кредити-1064
3183
-347
830
2602
Помилки та упущення708
256
323
106
1393
D. Зведений баланс (=A+B-C)-569
-550
321
-3377
-4175
E. Резерви та пов'язані статті-569
-550
321
-3377
-4175
Резервні активи-1148
-1130
-599
-4717
-7594
Кредити МВФ-579
-580
-920
-1340
-3419
  • наведено лише чільні статті балансу

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами