Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.12.2023

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2013 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2013
усього
A. Рахунок поточних операцій-3210
-2267
-6018
-5023
-16518
Баланс товарів та послуг-3286
-2173
-5306
-4869
-15634
Баланс товарів-4635
-3677
-7881
-5935
-22128
Експорт товарів14355
14479
14562
15710
59106
Імпорт товарів18990
18156
22443
21645
81234
Баланс послуг1349
1504
2575
1066
6494
Експорт послуг4714
5415
7094
5390
22613
Імпорт послуг3365
3911
4519
4324
16119
Баланс первинних доходів-457
-683
-1192
-701
-3033
Надходження1546
1728
2044
2449
7767
Виплати2003
2411
3236
3150
10800
Оплата праці (баланс)1420
1618
1838
1881
6757
Надходження1425
1624
1844
1889
6782
Виплати5
6
6
8
25
Доходи від інвестицій (баланс)-1877
-2301
-3030
-2582
-9790
Надходження121
104
200
560
985
Виплати1998
2405
3230
3142
10775
Баланс вторинних доходів533
589
480
547
2149
Надходження863
1021
1077
1168
4129
Виплати330
432
597
621
1980
B. Рахунок операцій з капіталом43
-25
-8
-70
-60
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-3167
-2292
-6026
-5093
-16578
C. Фінансовий рахунок-4988
-2652
-5391
-5570
-18601
Прямі інвестиції (сальдо)-1082
-496
-1510
-991
-4079
Прямі інвестиції: активи62
87
124
157
430
Прямі інвестиції: пасиви1144
583
1634
1148
4509
Портфельні інвестиції (сальдо)-2850
-1736
-547
-3654
-8787
Портфельні інвестиції: активи8
-9
-7
3
-5
Портфельні інвестиції: пасиви2858
1727
540
3657
8782
Акціонерний капітал713
568
655
-756
1180
Боргові цінні папери2145
1159
-115
4413
7602
Cектор державного управління1012
88
-313
3999
4786
Банки1146
185
51
397
1779
Інші сектори-13
886
147
17
1037
Інші інвестиції (сальдо)-2003
-379
-1951
-2042
-6375
Інші інвестиції: активи-788
-2252
1508
-188
-1720
Центральний банк-165
-128
52
92
-149
Банки-1457
-1447
558
-930
-3276
Інші сектори834
-677
898
650
1705
Інші інвестиції: пасиви1215
-1873
3459
1854
4655
Центральний банк-12
0
4
-4
-12
Cектор державного управління-20
-49
755
-719
-33
Банки-885
-826
-196
875
-1032
Інші сектори2132
-998
2896
1702
5732
Довго­строкові кредити945
-443
812
-50
1264
Коротко­строкові кредити159
45
64
302
570
Торгові кредити1028
-600
2020
1450
3898
Помилки та упущення-947
41
1383
-1117
-640
D. Зведений баланс (=A+B-C)1821
360
-635
477
2023
E. Резерви та пов'язані статті1821
360
-635
477
2023
Резервні активи479
-961
-1963
-1107
-3552
Кредити МВФ-1342
-1321
-1328
-1584
-5575
  • наведено лише чільні статті балансу

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами