Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.12.2023

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2014 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2014
усього
A. Рахунок поточних операцій-1269
-759
-1158
-1410
-4596
Баланс товарів та послуг-1258
-742
-956
-1650
-4606
Баланс товарів-2195
-1185
-1412
-2336
-7128
Експорт товарів13057
13608
12586
11301
50552
Імпорт товарів15252
14793
13998
13637
57680
Баланс послуг937
443
456
686
2522
Експорт послуг4074
3670
3710
3430
14884
Імпорт послуг3137
3227
3254
2744
12362
Баланс первинних доходів-252
-511
-508
-260
-1531
Надходження1331
1400
1482
1290
5503
Виплати1583
1911
1990
1550
7034
Оплата праці (баланс)1247
1318
1384
1205
5154
Надходження1253
1324
1393
1213
5183
Виплати6
6
9
8
29
Доходи від інвестицій (баланс)-1499
-1829
-1892
-1465
-6685
Надходження78
76
89
77
320
Виплати1577
1905
1981
1542
7005
Баланс вторинних доходів241
494
306
500
1541
Надходження817
885
922
800
3424
Виплати576
391
616
300
1883
B. Рахунок операцій з капіталом11
350
32
7
400
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-1258
-409
-1126
-1403
-4196
C. Фінансовий рахунок3019
-404
-461
6957
9111
Прямі інвестиції (сальдо)665
319
-725
-558
-299
Прямі інвестиції: активи195
241
41
71
548
Прямі інвестиції: пасиви-470
-78
766
629
847
Портфельні інвестиції (сальдо)396
175
-62
2191
2700
Портфельні інвестиції: активи-2
1
0
0
-1
Портфельні інвестиції: пасиви-398
-174
62
-2191
-2701
Акціонерний капітал-241
-49
-84
-17
-391
Боргові цінні папери-157
-125
146
-2174
-2310
Cектор державного управління-32
9
130
-88
19
Банки-136
-123
1
-459
-717
Інші сектори11
-11
15
-1627
-1612
Інші інвестиції (сальдо)2942
-84
50
4335
7243
Інші інвестиції: активи1713
-613
367
48
1515
Центральний банк-415
15
3
36
-361
Банки-1284
-639
-723
-360
-3006
Інші сектори3412
11
1087
372
4882
Інші інвестиції: пасиви-1229
-529
317
-4287
-5728
Центральний банк0
0
0
0
0
Cектор державного управління-144
1592
798
1028
3274
Банки392
-685
-580
-1229
-2102
Інші сектори-1477
-1436
99
-4086
-6900
Довго­строкові кредити-84
-125
-136
-251
-596
Коротко­строкові кредити98
200
87
-43
342
Торгові кредити-1491
-1511
148
-3792
-6646
Помилки та упущення984
814
-276
-989
533
D. Зведений баланс (=A+B-C)-4277
-5
-665
-8360
-13307
E. Резерви та пов'язані статті-4277
-5
-665
-8360
-13307
Резервні активи-5480
1977
-126
-8775
-12404
Кредити МВФ-1203
1982
539
-415
903
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами