Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.12.2023

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2015 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2015
усього
A. Рахунок поточних операцій3663
-1395
628
2139
5035
Баланс товарів та послуг-660
-241
-579
-882
-2362
Баланс товарів-1147
-496
-689
-1123
-3455
Експорт товарів8797
8502
9028
9093
35420
Імпорт товарів9944
8998
9717
10216
38875
Баланс послуг487
255
110
241
1093
Експорт послуг2998
3091
3245
3108
12442
Імпорт послуг2511
2836
3135
2867
11349
Баланс первинних доходів3555
-2135
306
2068
3794
Надходження1233
1451
1552
1550
5786
Виплати-2322
3586
1246
-518
1992
Оплата праці (баланс)1166
1407
1515
1507
5595
Надходження1173
1414
1524
1520
5631
Виплати7
7
9
13
36
Доходи від інвестицій (баланс)2389
-3542
-1209
561
-1801
Надходження60
37
28
30
155
Виплати-2329
3579
1237
-531
1956
Баланс вторинних доходів768
981
901
953
3603
Надходження974
1201
1149
1249
4573
Виплати206
220
248
296
970
B. Рахунок операцій з капіталом247
149
54
6
456
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)3910
-1246
682
2145
5491
C. Фінансовий рахунок5851
-1887
-616
1294
4642
Прямі інвестиції (сальдо)3390
-3159
-1170
1175
236
Прямі інвестиції: активи143
-55
25
-75
38
Прямі інвестиції: пасиви-3247
3104
1195
-1250
-198
Портфельні інвестиції (сальдо)331
-462
96
-332
-367
Портфельні інвестиції: активи1
2
0
0
3
Портфельні інвестиції: пасиви-330
464
-96
332
370
Акціонерний капітал141
10
13
13
177
Боргові цінні папери-471
454
-109
319
193
Cектор державного управління-114
907
-30
186
949
Банки-321
-272
-78
58
-613
Інші сектори-36
-181
-1
75
-143
Інші інвестиції (сальдо)2239
1113
-918
2000
4434
Інші інвестиції: активи102
467
-147
143
565
Центральний банк-10
44
-19
-67
-52
Банки-436
717
155
-52
384
Інші сектори548
-294
-283
250
221
Інші інвестиції: пасиви-2137
-646
771
-1857
-3869
Центральний банк0
580
-70
810
1320
Cектор державного управління96
312
1640
247
2295
Банки-823
-1087
-1133
-1261
-4304
Інші сектори-1410
-451
334
-1653
-3180
Довго­строкові кредити-125
-388
-753
7
-1259
Коротко­строкові кредити-19
-138
-4
-33
-194
Торгові кредити-1266
75
1091
-1627
-1727
Помилки та упущення109
-621
-1376
1549
-339
D. Зведений баланс (=A+B-C)-1941
641
1298
851
849
E. Резерви та пов'язані статті-1941
641
1298
851
849
Резервні активи2537
247
2554
678
6016
Кредити МВФ4478
-394
1256
-173
5167
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами