Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.12.2023

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2016 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2016
усього
A. Рахунок поточних операцій-178
-241
-1242
-205
-1866
Баланс товарів та послуг-1772
-562
-2298
-1821
-6453
Баланс товарів-1924
-665
-2128
-2225
-6942
Експорт товарів7046
8187
8522
9805
33560
Імпорт товарів8970
8852
10650
12030
40502
Баланс послуг152
103
-170
404
489
Експорт послуг2781
3037
3282
3348
12448
Імпорт послуг2629
2934
3452
2944
11959
Баланс первинних доходів815
-585
136
585
951
Надходження1402
1672
1891
1924
6889
Виплати587
2257
1755
1339
5938
Оплата праці (баланс)1348
1632
1838
1876
6694
Надходження1357
1641
1848
1885
6731
Виплати9
9
10
9
37
Доходи від інвестицій (баланс)-533
-2217
-1702
-1291
-5743
Надходження45
31
43
39
158
Виплати578
2248
1745
1330
5901
Баланс вторинних доходів779
906
920
1031
3636
Надходження998
1139
1188
1302
4627
Виплати219
233
268
271
991
B. Рахунок операцій з капіталом28
15
36
13
92
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-150
-226
-1206
-192
-1774
C. Фінансовий рахунок663
-1446
-1775
-562
-3120
Прямі інвестиції (сальдо)-468
-2200
-1109
-178
-3955
Прямі інвестиції: активи22
-10
76
85
173
Прямі інвестиції: пасиви490
2190
1185
263
4128
Портфельні інвестиції (сальдо)57
5
-819
464
-293
Портфельні інвестиції: активи0
0
0
-77
-77
Портфельні інвестиції: пасиви-57
-5
819
-541
216
Акціонерний капітал11
7
50
1
69
Боргові цінні папери-68
-12
769
-542
147
Cектор державного управління-44
-6
819
-513
256
Банки9
-13
-64
-20
-88
Інші сектори-33
7
14
-9
-21
Інші інвестиції (сальдо)1212
152
-274
-537
553
Інші інвестиції: активи242
-1237
-1444
-323
-2762
Центральний банк76
33
-53
-71
-15
Банки468
-38
-432
-698
-700
Інші сектори-302
-1232
-959
434
-2059
Інші інвестиції: пасиви-970
-1389
-1170
214
-3315
Центральний банк-469
-834
0
0
-1303
Cектор державного управління257
3
-52
44
252
Банки-1276
-690
-861
199
-2628
Інші сектори518
132
-257
-29
364
Довго­строкові кредити4
-274
-196
45
-421
Коротко­строкові кредити-9
96
18
80
185
Торгові кредити523
310
-79
-154
600
Помилки та упущення138
-597
-427
311
-575
D. Зведений баланс (=A+B-C)-813
1220
569
370
1346
E. Резерви та пов'язані статті-813
1220
569
370
1346
Резервні активи-813
1220
1571
370
2348
Кредити МВФ0
0
1002
0
1002
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами