Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.12.2023

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2017 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2017
усього
A. Рахунок поточних операцій-993
-237
-1124
-1119
-3473
Баланс товарів та послуг-1380
-1766
-2736
-2862
-8744
Баланс товарів-1509
-1990
-2900
-3264
-9663
Експорт товарів9604
9393
9713
10991
39701
Імпорт товарів11113
11383
12613
14255
49364
Баланс послуг129
224
164
402
919
Експорт послуг3075
3535
3892
3741
14243
Імпорт послуг2946
3311
3728
3339
13324
Баланс первинних доходів-484
663
725
744
1648
Надходження1801
2272
2548
2718
9339
Виплати2285
1609
1823
1974
7691
Оплата праці (баланс)1748
2218
2489
2655
9110
Надходження1756
2226
2495
2660
9137
Виплати8
8
6
5
27
Доходи від інвестицій (баланс)-2232
-1555
-1764
-1911
-7462
Надходження45
46
53
58
202
Виплати2277
1601
1817
1969
7664
Баланс вторинних доходів871
866
887
999
3623
Надходження1099
1147
1207
1358
4811
Виплати228
281
320
359
1188
B. Рахунок операцій з капіталом6
-4
9
-15
-4
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-987
-241
-1115
-1134
-3477
C. Фінансовий рахунок-403
-1874
-1985
-1781
-6043
Прямі інвестиції (сальдо)-964
-1374
-391
-717
-3446
Прямі інвестиції: активи1
-192
240
185
234
Прямі інвестиції: пасиви965
1182
631
902
3680
Портфельні інвестиції (сальдо)68
-274
-1443
-151
-1800
Портфельні інвестиції: активи0
0
1
2
3
Портфельні інвестиції: пасиви-68
274
1444
153
1803
Акціонерний капітал2
6
27
75
110
Боргові цінні папери-70
268
1417
78
1693
Cектор державного управління-40
15
1426
95
1496
Банки-28
-38
-17
-17
-100
Інші сектори-2
291
8
0
297
Інші інвестиції (сальдо)774
-158
-721
-270
-375
Інші інвестиції: активи749
544
-130
-534
629
Центральний банк-24
2
3
8
-11
Банки275
253
328
-1609
-753
Інші сектори498
289
-461
1043
1369
Інші інвестиції: пасиви-25
702
591
-264
1004
Центральний банк100
0
0
0
100
Cектор державного управління-42
570
-73
75
530
Банки-513
-564
-260
-185
-1522
Інші сектори430
696
924
-154
1896
Довго­строкові кредити-204
-47
266
-295
-280
Коротко­строкові кредити506
22
20
29
577
Торгові кредити128
721
638
112
1599
Помилки та упущення281
68
-570
643
422
D. Зведений баланс (=A+B-C)-584
1633
870
647
2566
E. Резерви та пов'язані статті-584
1633
870
647
2566
Резервні активи-584
2629
507
121
2673
Кредити МВФ0
996
-363
-526
107
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами