Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.12.2023

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2018 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2018
усього
A. Рахунок поточних операцій-1957
-284
-2074
-2117
-6432
Баланс товарів та послуг-1890
-1982
-4247
-3259
-11378
Баланс товарів-2093
-2255
-4537
-3829
-12714
Експорт товарів10428
10781
10328
11804
43341
Імпорт товарів12521
13036
14865
15633
56055
Баланс послуг203
273
290
570
1336
Експорт послуг3433
3905
4326
4172
15836
Імпорт послуг3230
3632
4036
3602
14500
Баланс первинних доходів-989
795
1254
234
1294
Надходження2618
2810
3147
3300
11875
Виплати3607
2015
1893
3066
10581
Оплата праці (баланс)2551
2736
3043
3148
11478
Надходження2555
2740
3047
3152
11494
Виплати4
4
4
4
16
Доходи від інвестицій (баланс)-3540
-1941
-1789
-2914
-10184
Надходження63
70
100
148
381
Виплати3603
2011
1889
3062
10565
Баланс вторинних доходів922
903
919
908
3652
Надходження1221
1218
1249
1259
4947
Виплати299
315
330
351
1295
B. Рахунок операцій з капіталом2
-4
38
1
37
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-1955
-288
-2036
-2116
-6395
C. Фінансовий рахунок-1683
-867
-1311
-5411
-9272
Прямі інвестиції (сальдо)-1870
-912
-21
-2056
-4859
Прямі інвестиції: активи-29
151
5
-11
116
Прямі інвестиції: пасиви1841
1063
26
2045
4975
Портфельні інвестиції (сальдо)-525
58
-443
-1170
-2080
Портфельні інвестиції: активи3
7
7
16
33
Портфельні інвестиції: пасиви528
-51
450
1186
2113
Акціонерний капітал9
7
0
-25
-9
Боргові цінні папери519
-58
450
1211
2122
Cектор державного управління343
-171
579
1266
2017
Банки133
-17
-7
-17
92
Інші сектори43
130
-122
-38
13
Інші інвестиції (сальдо)1694
-168
-18
-2170
-662
Інші інвестиції: активи770
372
997
-143
1996
Центральний банк41
2
-6
-56
-19
Банки205
6
381
-921
-329
Інші сектори524
340
622
834
2320
Інші інвестиції: пасиви-924
540
1015
2027
2658
Центральний банк0
0
0
0
0
Cектор державного управління-77
-24
-4
1027
922
Банки-157
-323
-24
50
-454
Інші сектори-690
887
1043
950
2190
Довго­строкові кредити-253
92
582
305
726
Коротко­строкові кредити126
63
133
38
360
Торгові кредити-563
732
328
607
1104
Помилки та упущення982
-155
829
15
1671
D. Зведений баланс (=A+B-C)-272
579
-725
3295
2877
E. Резерви та пов'язані статті-272
579
-725
3295
2877
Резервні активи-812
49
-1246
4170
2161
Кредити МВФ-540
-530
-521
875
-716
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами