Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.12.2023

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2019 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2019
усього
A. Рахунок поточних операцій-573
-1274
-3731
1454
-4124
Баланс товарів та послуг-1865
-2923
-4168
-3555
-12511
Баланс товарів-2245
-3232
-4455
-4329
-14261
Експорт товарів11268
11199
11637
11987
46091
Імпорт товарів13513
14431
16092
16316
60352
Баланс послуг380
309
287
774
1750
Експорт послуг3838
4331
4685
4611
17465
Імпорт послуг3458
4022
4398
3837
15715
Баланс первинних доходів441
801
-447
1129
1924
Надходження2993
3213
3547
3542
13295
Виплати2552
2412
3994
2413
11371
Оплата праці (баланс)2867
3091
3374
3422
12754
Надходження2871
3095
3380
3428
12774
Виплати4
4
6
6
20
Доходи від інвестицій (баланс)-2426
-2290
-3821
-2293
-10830
Надходження122
118
167
114
521
Виплати2548
2408
3988
2407
11351
Баланс вторинних доходів851
848
884
3880
6463
Надходження1144
1189
1253
4295
7881
Виплати293
341
369
415
1418
B. Рахунок операцій з капіталом-11
7
39
3
38
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-584
-1267
-3692
1457
-4086
C. Фінансовий рахунок-913
-1682
-5146
-2325
-10066
Прямі інвестиції (сальдо)-864
-1428
-2101
-782
-5175
Прямі інвестиції: активи-55
120
10
546
621
Прямі інвестиції: пасиви809
1548
2111
1328
5796
Портфельні інвестиції (сальдо)-188
-1151
-2394
-1401
-5134
Портфельні інвестиції: активи22
33
374
-18
411
Портфельні інвестиції: пасиви210
1184
2768
1383
5545
Акціонерний капітал-1
26
9
15
49
Боргові цінні папери211
1158
2759
1368
5496
Cектор державного управління870
1532
991
801
4194
Банки-420
-383
-35
43
-795
Інші сектори-239
9
1803
524
2097
Інші інвестиції (сальдо)531
561
-27
372
1437
Інші інвестиції: активи1121
1557
940
2297
5915
Центральний банк0
-4
1
-4
-7
Банки157
1377
666
1568
3768
Інші сектори964
184
273
733
2154
Інші інвестиції: пасиви590
996
967
1925
4478
Центральний банк0
0
0
0
0
Cектор державного управління602
35
-83
483
1037
Банки-337
280
-109
-157
-323
Інші сектори325
681
1159
1599
3764
Довго­строкові кредити-187
273
61
346
493
Коротко­строкові кредити109
56
140
544
849
Торгові кредити403
352
958
709
2422
Помилки та упущення392
-336
624
514
1194
D. Зведений баланс (=A+B-C)329
415
1454
3782
5980
E. Резерви та пов'язані статті329
415
1454
3782
5980
Резервні активи-190
-99
893
3782
4386
Кредити МВФ-519
-514
-561
0
-1594
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами