Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.03.2024

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2020 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2020
усього
A. Рахунок поточних операцій2049
1995
554
669
5267
Баланс товарів та послуг-1153
814
-1080
-959
-2378
Баланс товарів-1739
-569
-2091
-2379
-6778
Експорт товарів11258
9845
10998
13042
45143
Імпорт товарів12997
10414
13089
15421
51921
Баланс послуг586
1383
1011
1420
4400
Експорт послуг4003
3387
3893
4281
15564
Імпорт послуг3417
2004
2882
2861
11164
Баланс первинних доходів2279
233
604
433
3549
Надходження3111
2718
3001
3348
12178
Виплати832
2485
2397
2915
8629
Оплата праці (баланс)2964
2611
2896
3246
11717
Надходження2969
2616
2901
3252
11738
Виплати5
5
5
6
21
Доходи від інвестицій (баланс)-685
-2378
-2292
-2813
-8168
Надходження142
102
100
96
440
Виплати827
2480
2392
2909
8608
Баланс вторинних доходів923
948
1030
1195
4096
Надходження1280
1284
1460
1650
5674
Виплати357
336
430
455
1578
B. Рахунок операцій з капіталом5
3
4
-15
-3
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)2054
1998
558
654
5264
C. Фінансовий рахунок2193
657
2250
-1826
3274
Прямі інвестиції (сальдо)1630
-1274
7
-305
58
Прямі інвестиції: активи113
23
177
49
362
Прямі інвестиції: пасиви-1517
1297
170
354
304
Портфельні інвестиції (сальдо)-1765
1906
898
-210
829
Портфельні інвестиції: активи-114
73
30
163
152
Портфельні інвестиції: пасиви1651
-1833
-868
373
-677
Акціонерний капітал24
17
123
9
173
Боргові цінні папери1627
-1850
-991
364
-850
Cектор державного управління1564
-1791
-838
754
-311
Банки-398
-62
-76
-381
-917
Інші сектори461
3
-77
-9
378
Інші інвестиції (сальдо)2654
107
1279
-1231
2809
Інші інвестиції: активи2234
1278
1653
1113
6278
Центральний банк5
-9
-8
-3
-15
Банки1308
-312
835
-1012
819
Інші сектори921
1599
826
2128
5474
Інші інвестиції: пасиви-420
1171
374
2344
3469
Центральний банк0
0
0
0
0
Cектор державного управління-246
594
-396
1557
1509
Банки-211
187
-101
-39
-164
Інші сектори37
390
871
826
2124
Довго­строкові кредити-96
234
28
16
182
Коротко­строкові кредити-526
-90
129
18
-469
Торгові кредити659
246
714
792
2411
Помилки та упущення326
82
263
80
751
D. Зведений баланс (=A+B-C)-139
1341
-1692
2480
1990
E. Резерви та пов'язані статті-139
1341
-1692
2480
1990
Резервні активи-684
3417
-2248
2480
2965
Кредити МВФ-545
2076
-556
0
975
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами