Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.12.2023

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2021 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2021
усього
A. Рахунок поточних операцій-491
324
-1366
-2349
-3882
Баланс товарів та послуг-799
600
-631
-1841
-2671
Баланс товарів-1769
-287
-1435
-3151
-6642
Експорт товарів12482
14960
17138
18533
63113
Імпорт товарів14251
15247
18573
21684
69755
Баланс послуг970
887
804
1310
3971
Експорт послуг3868
4284
4875
5364
18391
Імпорт послуг2898
3397
4071
4054
14420
Баланс первинних доходів-788
-1370
-1974
-1701
-5833
Надходження3440
3545
3380
3631
13996
Виплати4228
4915
5354
5332
19829
Оплата праці (баланс)3336
3431
3268
3533
13568
Надходження3341
3437
3274
3539
13591
Виплати5
6
6
6
23
Доходи від інвестицій (баланс)-4124
-4801
-5242
-5234
-19401
Надходження99
108
106
92
405
Виплати4223
4909
5348
5326
19806
Баланс вторинних доходів1096
1094
1239
1193
4622
Надходження1589
1618
1784
1836
6827
Виплати493
524
545
643
2205
B. Рахунок операцій з капіталом6
7
-2
4
15
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-485
331
-1368
-2345
-3867
C. Фінансовий рахунок476
-937
265
-4158
-4354
Прямі інвестиції (сальдо)-1517
-1193
-2524
-2284
-7518
Прямі інвестиції: активи207
360
146
-277
436
Прямі інвестиції: пасиви1724
1553
2670
2007
7954
Портфельні інвестиції (сальдо)-340
-2138
1854
-400
-1024
Портфельні інвестиції: активи-110
-73
31
82
-70
Портфельні інвестиції: пасиви230
2065
-1823
482
954
Акціонерний капітал9
-11
-53
-18
-73
Боргові цінні папери221
2076
-1770
500
1027
Cектор державного управління688
1422
-1917
-292
-99
Банки-414
-34
-96
-32
-576
Інші сектори-53
688
243
824
1702
Інші інвестиції (сальдо)2518
2946
1724
-1344
5844
Інші інвестиції: активи2222
2841
1670
1013
7746
Центральний банк5
-3
15
17
34
Банки564
1107
303
-1071
903
Інші сектори1653
1737
1352
2067
6809
Інші інвестиції: пасиви-296
-105
-54
2357
1902
Центральний банк0
0
0
0
0
Cектор державного управління-454
417
12
1572
1547
Банки65
52
220
35
372
Інші сектори93
-574
-286
750
-17
Довго­строкові кредити-216
-19
-173
630
222
Коротко­строкові кредити5
49
58
18
130
Торгові кредити304
-604
-171
102
-369
Помилки та упущення185
552
789
300
1826
D. Зведений баланс (=A+B-C)-961
1268
-1633
1813
487
E. Резерви та пов'язані статті-961
1268
-1633
1813
487
Резервні активи-1610
1268
449
2425
2532
Кредити МВФ-649
0
-648
612
-685
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами