Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.12.2023

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2022 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2022
усього
A. Рахунок поточних операцій2017
802
5042
111
7972
Баланс товарів та послуг-1486
-6834
-7639
-9778
-25737
Баланс товарів-982
-3511
-4150
-6009
-14652
Експорт товарів12771
7937
9700
10491
40899
Імпорт товарів13753
11448
13850
16500
55551
Баланс послуг-504
-3323
-3489
-3769
-11085
Експорт послуг4634
3741
3895
4348
16618
Імпорт послуг5138
7064
7384
8117
27703
Баланс первинних доходів1173
2388
2684
2236
8481
Надходження3367
3213
3231
3338
13149
Виплати2194
825
547
1102
4668
Оплата праці (баланс)3290
3179
3153
3204
12826
Надходження3294
3183
3157
3208
12842
Виплати4
4
4
4
16
Доходи від інвестицій (баланс)-2117
-791
-469
-968
-4345
Надходження73
30
74
130
307
Виплати2190
821
543
1098
4652
Баланс вторинних доходів2330
5248
9997
7653
25228
Надходження2788
6271
11287
7938
28284
Виплати458
1023
1290
285
3056
B. Рахунок операцій з капіталом58
16
44
65
183
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)2075
818
5086
176
8155
C. Фінансовий рахунок5415
5576
2900
-2836
11055
Прямі інвестиції (сальдо)577
-286
-332
-172
-213
Прямі інвестиції: активи207
-76
-146
49
34
Прямі інвестиції: пасиви-370
210
186
221
247
Портфельні інвестиції (сальдо)1004
253
179
590
2026
Портфельні інвестиції: активи66
86
102
387
641
Портфельні інвестиції: пасиви-938
-167
-77
-203
-1385
Акціонерний капітал-11
0
0
0
-11
Боргові цінні папери-927
-167
-77
-203
-1374
Cектор державного управління-783
-153
-71
-269
-1276
Банки-122
-34
-97
0
-253
Інші сектори-22
20
91
66
155
Інші інвестиції (сальдо)3647
5484
3429
-3629
8931
Інші інвестиції: активи5371
8258
3975
3370
20974
Центральний банк5
11
11
156
183
Банки-1030
1906
330
250
1456
Інші сектори6396
6341
3634
2964
19335
Інші інвестиції: пасиви1724
2774
546
6999
12043
Центральний банк-20
26
-99
1
-92
Cектор державного управління1779
3865
1992
7113
14749
Банки-151
-114
85
-253
-433
Інші сектори116
-1003
-1432
138
-2181
Довго­строкові кредити53
90
112
395
650
Коротко­строкові кредити73
3
5
22
103
Торгові кредити-10
-1096
-1549
-279
-2934
Помилки та упущення-140
-125
376
-375
-264
D. Зведений баланс (=A+B-C)-3340
-4758
2186
3012
-2900
E. Резерви та пов'язані статті-3340
-4758
2186
3012
-2900
Резервні активи-2741
-5008
1431
4050
-2268
Кредити МВФ599
-250
-755
1038
632
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами