Платіжний баланс України

останнє оновлення: 21.12.2023

Платіжний баланс країни надається як статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наведені зведені відомості щодо зовнішньоекономічних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний період. При публікації платіжний баланс може бути представлений в "стандартній" (інакше кажучи, "нейтральній"), або в "аналітичній" формі.

У першому випадку ("стандартний вигляд") товари, послуги та поточні трансферти об'єднуються в рахунку поточних операцій, а капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, фінансові похідні, інші інвестиції та резервні активи — в рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Однак, МВФ рекомендує складати альтернативну версію платіжного балансу, суть якої полягає в перекласифікації і перегрупуванні наявних відомостей таким чином, щоб по можливості відокремити первинні, автономні операції від вторинних.

Другий варіант ("аналітичний вигляд") передбачає виведення активного або пасивного сальдо платіжного балансу, яке повинно визначатися як сумарний результат незалежних, автономних операцій поточного і капітального характеру, що здійснюються резидентами й нерезидентами, і, таким чином, виявляти спрямованість зовнішньоекономічної діяльності країни. Нижче подано платіжний баланс України в аналітичній формі.

Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2023 р. (млн. дол. США)
Статті балансуI
кварталкв.
II
кварталкв.
III
кварталкв.
IV
кварталкв.
2023
усього
A. Рахунок поточних операцій-1851
-257
-4419

-6527
Баланс товарів та послуг-9559
-7794
-10585

-27938
Баланс товарів-5966
-6025
-8738

-20729
Експорт товарів9790
8652
7365

25807
Імпорт товарів15756
14677
16103

46536
Баланс послуг-3593
-1769
-1847

-7209
Експорт послуг3979
3991
4044

12014
Імпорт послуг7572
5760
5891

19223
Баланс первинних доходів1420
1212
883

3515
Надходження3332
3123
3077

9532
Виплати1912
1911
2194

6017
Оплата праці (баланс)3166
2874
2772

8812
Надходження3171
2878
2776

8825
Виплати5
4
4

13
Доходи від інвестицій (баланс)-1746
-1662
-1889

-5297
Надходження161
245
301

707
Виплати1907
1907
2190

6004
Баланс вторинних доходів6288
6325
5283

17896
Надходження6584
6612
5570

18766
Виплати296
287
287

870
B. Рахунок операцій з капіталом50
39
26

115
Чисте кредитування (+)/ чисте запозичення (-) (=A+B)-1801
-218
-4393

-6412
C. Фінансовий рахунок-5691
-4117
-6080

-15888
Прямі інвестиції (сальдо)-1145
-1304
-1640

-4089
Прямі інвестиції: активи169
-23
-14

132
Прямі інвестиції: пасиви1314
1281
1626

4221
Портфельні інвестиції (сальдо)546
577
855

1978
Портфельні інвестиції: активи388
552
707

1647
Портфельні інвестиції: пасиви-158
-25
-148

-331
Акціонерний капітал0
0
1

1
Боргові цінні папери-158
-25
-149

-332
Cектор державного управління44
-69
-66

-91
Банки-96
0
-51

-147
Інші сектори-106
44
-32

-94
Інші інвестиції (сальдо)-4510
-2937
-5094

-12541
Інші інвестиції: активи4524
2415
1080

8019
Центральний банк26
-95
-18

-87
Банки1365
-180
-542

643
Інші сектори3133
2690
1640

7463
Інші інвестиції: пасиви9034
5352
6174

20560
Центральний банк0
-1
3

2
Cектор державного управління7066
5167
6396

18629
Банки-65
-79
6

-138
Інші сектори2033
265
-231

2067
Довго­строкові кредити18
207
292

517
Коротко­строкові кредити3
39
9

51
Торгові кредити2012
19
-532

1499
Помилки та упущення582
453
201

1236
D. Зведений баланс (=A+B-C)3890
3899
1687

9476
E. Резерви та пов'язані статті3890
3899
1687

9476
Резервні активи3117
7242
673

11032
Кредити МВФ-773
3343
-1014

1556
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Чільні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій, і рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій. Рахунок поточних операцій віддзеркалює рух за кордон або з-за кордону товарів, послуг і трансфертних платежів. Рахунок руху капіталів виявляє рух позикових коштів і фінансових активів: по-перше, відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.

Підсумовування розділів балансу, з урахуванням статті "Помилки та упущення", дозволяє вивести підсумковий (зведений) баланс, який може мати або позитивне, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно — країна збільшує свої вимоги до інших країн, і, відповідно, на таку ж суму зменшуються її зобов'язання по відношенню до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу негативне — країна повинна збільшити свої зобов'язання по відношенню до інших країн, з тим, щоб відшкодувати дефіцит платіжного балансу.

Наостанок наводимо графік зведеного балансу України за роками. Добре помітно, що ніякої стабільності тут немає, та й не було:(

Платіжний баланс за роками
Підпишіться на розсилку новин
Отримуйте один лист в день з найважливішими новинами