Доходи держбюджету України

останнє оновлення: 25.08.2019
Доходи державного бюджету України в 2019 р. (млн. грн.)
2019Доходи
на 01.02.201954550,7за січень54550,7
на 01.03.2019124770,7за лютий70220,0
на 01.04.2019210623,7за березень85853,0
на 01.05.2019322564,1за квітень111940,4
на 01.06.2019426720,6за травень104156,4
на 01.07.2019506849,3за червень80128,8
на 01.08.2019584137,1за липень77287,8
план на 2019 1026131,8виконання56,9%
  • значення показнику Доходи по місяцях надаються зростаючим підсумком
  • заплановане значення показнику наведено станом на 1 січня 2019, без урахування коригувань бюджету протягом року

Тут наведено загальні відомості по доходах Державного бюджету України, до яких входять надходження до загального та спеціального фондів держбюджету. Найбільшу частину держбюджету (понад 90%) складає загальний фонд, кошти якого призначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків (тобто, не спрямовуються на конкретну мету). Спеціальний фонд передбачає предметно-цільове використання бюджетних коштів (тобто, для фінансування конкретних цілей).

Доходи держбюджету за роками
Доходи державного бюджету України за статтями доходів в 2019 р. (млн. грн.)
на 1.08.2019Код бюджетної
класифікації
Доходи
Усього
584137,1100.00%
Податкові надходження10000000440460,175.40%
Податки на доходи, прибуток та збільшення ринкової вартості11000000115473,719.77%
Податок на доходи фізичних осіб1101000061802,310.58%
Податок на прибуток підприємств1102000053671,49.19%
Рентная плата та плата за використання інших природних ресурсів 1300000028388,84.86%
Внутрішні податки на товари та послуги14000000277580,547.52%
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів1402000037519,16.42%
Акцизний податок з ввезених в Україну підакцизних товарів1403000032320,75.53%
Податок на додану вартість з вітчизняних товарів
 (з урахуванням бюджетного відшкодування)
1406000043074,97.37%
Податок на додану вартість з імпортних товарів14070000164665,828.19%
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції1500000016992,82.91%
Ввізне мито1501000016825,92.88%
Вивізне мито15020000167,00.03%
Збори на паливно-енергетичні ресурси170000000,00.00%
Інші податки та збори190000002024,40.35%
Неподаткові надходження20000000135908,523.27%
Доходи від власності та під­приємницької діяльності2100000098297,716.83%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності220000005958,71.02%
Інші неподаткові надходження240000009295,21.59%
Власні надходження бюджетних установ2500000022356,93.83%
Доходи від операцій з капіталом30000000100,90.02%
Надходження від продажу основного капіталу3100000018,80.00%
Надходження від реалізації державних запасів товарів3200000043,70.01%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів3300000038,40.01%
Кошти від закордонних країн і міжнародних організацій42000000639,00.11%
Цільові фонди500000001717,00.29%
Офіційні трансферти400000005311,50.91%

Cтруктура доходів Державного бюджету України на 1.08.2019 за найбільш вагомими показниками: