Доходи держбюджету України

останнє оновлення: 26.02.2020
Доходи державного бюджету України в 2020 р. (млн. грн.)
2020Доходи
на 01.02.202050968,5за січень50968,5
план на 2020 1095580,4виконання4,7%
  • значення показнику Доходи по місяцях надаються зростаючим підсумком
  • заплановане значення показнику наведено станом на 1 січня 2020, без урахування коригувань бюджету протягом року

Тут наведено загальні відомості по доходах Державного бюджету України, до яких входять надходження до загального та спеціального фондів держбюджету. Найбільшу частину держбюджету (понад 90%) складає загальний фонд, кошти якого призначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків (тобто, не спрямовуються на конкретну мету). Спеціальний фонд передбачає предметно-цільове використання бюджетних коштів (тобто, для фінансування конкретних цілей).

Доходи держбюджету за роками
Доходи державного бюджету України за статтями доходів в 2020 р. (млн. грн.)
на 1.02.2020Код бюджетної
класифікації
Доходи
Усього
50968,5100.00%
Податкові надходження1000000044231,086.78%
Податки на доходи, прибуток та збільшення ринкової вартості1100000010672,820.94%
Податок на доходи фізичних осіб110100008343,616.37%
Податок на прибуток підприємств110200002329,24.57%
Рентная плата та плата за використання інших природних ресурсів 130000001208,82.37%
Внутрішні податки на товари та послуги1400000030275,659.40%
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів140200003475,16.82%
Акцизний податок з ввезених в Україну підакцизних товарів140300003257,16.39%
Податок на додану вартість з вітчизняних товарів
 (з урахуванням бюджетного відшкодування)
140600006923,913.58%
Податок на додану вартість з імпортних товарів1407000016619,532.61%
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції150000002038,04.00%
Ввізне мито150100002026,23.98%
Вивізне мито1502000011,80.02%
Збори на паливно-енергетичні ресурси170000000,00.00%
Інші податки та збори1900000035,80.07%
Неподаткові надходження200000005939,311.65%
Доходи від власності та під­приємницької діяльності21000000584,21.15%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності22000000574,11.13%
Інші неподаткові надходження240000001343,82.64%
Власні надходження бюджетних установ250000003437,36.74%
Доходи від операцій з капіталом300000006,30.01%
Надходження від продажу основного капіталу310000001,70.00%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів330000004,70.01%
Кошти від закордонних країн і міжнародних організацій4200000023,70.05%
Цільові фонди500000007,20.01%
Офіційні трансферти40000000761,01.49%

Cтруктура доходів Державного бюджету України на 1.02.2020 за найбільш вагомими показниками: