Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)
з 2.08.2014 по 31.12.2014

Нижче наведено застарілі ставки ПДФО в Україні, що діяли з 2.08.2014 по 31.12.2014

Зазначимо, що для позицій в колонці "Ставка податку", в яких вказані дві ставки: 15% та (17%) — ставка 15% застосовується у разі, якщо сума відповідного доходу за звітний місяць не перевищує десятітікратний розмір мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року; інакше застосовується ставка 17%

Ставки ПДФО в Україні
(з 2.08.2014 по 31.12.2014)
Вид доходуСтавка податкуПосилання на ПКУ (IV розділ)
Доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами15%  (17%)п.167.1
Заробітна плата шахтарів, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день (та більш ніж 50% робочого часу на рік), а також працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних формувань10%п.167.4
Стипендія, яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад’юнкту (в сумі перевищення над сумою місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 грн.)15%  (17%)п.165.1.26
Доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності15%  (17%)п.177.1
Доходи громадян, отримані від провадження незалежної професійної діяльності15%  (17%)п.178.2
Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт, та не повернутих у встановлений строк15%  (17%)п.170.9
Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду15%  (17%)п.170.1
Інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах (крім доходу від операцій, зазначених у пп. 165.1.2, 165.1.40 та 165.1.52 ПКУ)15%  (17%)п.170.2
60 % суми одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи закінчення строку дії такого договору15%  (17%)п.170.8.2
Викупна сума у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя 15%  (17%)п.170.8.2
Сума коштів, з якої не було утримано податок, та яка виплачується вкладнику з його пенсійного вкладу або рахунка учасника фонду банківського управління у зв'язку з достроковим розірванням договору пенсійного вкладу, договору довірчого управління, договору недержавного пенсійного забезпеченн15%  (17%)п.170.8.2
Кошти, що надаються роботодавцем як допомога на поховання (в сумі перевищення над сумою подвійного розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 грн.)15%  (17%)п.165.1.22
Частина благодійної допомоги, що підлягає оподаткуванню з урахуванням норм п.170.7 ПКУ15%  (17%)п.170.7
Дохід за зданий брухт дорогоцінних металів (крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий НБУ)15%  (17%)п.164.2.18
Виграші, призи, дарунки
Виграш, приз у державну грошову лотерею в розмірі, що не перевищує 50 мінімальних зарплатне оподатковуєтьсяп.165.1.46
Виграш у державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри15%  (17%)п.167.1
Інші виграші та призи30%п.167.3
Дарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25% однієї мінімальної зарплати, за винятком грошових виплат у будь-якій суміне оподатковуєтьсяп.165.1.39
Грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам – чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у пп. "б" п.165.1.1 ПКУ)15%  (17%)п.167.3
Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами для оподаткування спадщини (див. розділ "Спадщина")0%
5%
15%  (17%)
п.174.6
Проценти
Проценти на поточний або депозитний банківський рахунок15%п.167.1
Процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом15%п.167.1
Процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці15%п.167.1
Плата (відсоток), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки 15%п.167.1
Дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування15%п.167.1
Дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами)15%п.167.1
Дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманого власником облігацій від їх емітента15%п.167.1
Дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю15%п.167.1
Проценти та дисконтні доходи, нараховані на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів (окрім тих, що зазначені у п.170.4.1 ПКУ)15%п.170.4.3
Дивіденди, роялті
Дивіденди, нараховані у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юрособою-резидентом, за умови, що таке нарахування не змінює часток участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендівне оподатковуєтьсяп.165.1.18
Дивіденди, нараховані платнику податку емітентом корпоративних прав – резидентом5%п.170.5.4
Дивіденди, нараховані за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів15%  (17%)п.170.5.3
Роялті15%  (17%)п.170.3.1
Продаж нерухомості
Дохід від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку, а також земельної ділянки, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад 3 рокине оподатковуєтьсяп.172.1
Дохід від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ПКУ, а також дохід від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в п.172.15%п.172.2
Дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва5%п.172.2
Продаж рухомого майна
Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім винятку, див. далі)5%п.173.1
Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року одного з об'єктів рухомого майна (легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда,) не підлягає оподаткуванню (як виняток з попереднього)не оподатковуєтьсяп.173.2
Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року двох та більше об'єктів рухомого майна (легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда), підлягає оподаткуванню5%п.173.2
Спадщина
Вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення0%п.174.2.1
Вартість власності, зазначеної в пп. "а", "б", "ґ" п. 74.1 ПКУ, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування а також вартість власності, зазначеної в пп. "а", "б" п.174.1 ПКУ, що успадковується дитиною-інвалідом0%п.174.2.1
Грошові заощадження, поміщені до 02.01.1992 в установи Ощадбанку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, або у державні цінні папери, та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992–1994 років, погашення яких не відбулося0%п.174.2.1
Вартість будь-якого об’єкта спадщини, отриманого у спадщину спадкоємцями, що не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення 5%п.174.2.2
Спадщина, отримана будь-яким спадкоємцем від спадкодавця – нерезидента, та будь-який об'єкт спадщини, що успадковується спадкоємцем – нерезидентом15%  (17%)п.174.2.3
Доходи нерезидентів та іноземні доходи
Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються або виплачуються на користь нерезидентівза ставками, визначеними для резидентівп.170.10.1
Іноземні доходи15%  (17%)п.170.11.1
Пенсії
Суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи бюджету, якщо їх розмір перевищує 10000 грн. на місяць15%  (17%)
суми перевищення
п.164.2.19
Пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВРУ, підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати 15%  (17%)п.164.2.19
  • Нагадаємо, що для позицій в колонці "Ставка податку", в яких вказані дві ставки: 15% та (17%) — ставка 15% застосовується у разі, якщо сума відповідного доходу за звітний місяць не перевищує десятітікратний розмір мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року; інакше застосовується ставка 17%